11/10/2016

Početak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”

Evropska unija danas je započela dvogodišnji Tvining projekat, vredan dva miliona evra, koji će omogućiti saradnju i razmenu iskustava, dobre prakse i stručnog znanja između Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije, s jedne strane i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije, kao i drugih nadležnih institucija Republike […]
05/10/2016

Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Ministarstvo pravde poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti svoje stavove putem elektronske pošte na adrese:  vlado.bojicic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26 sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu […]
20/09/2016

Godišnji izveštaj o radu za 2015. predstavljen pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić predstavila je danas pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu te agencije u 2015. istakavši da je za efikasniji rad te agencije neophodno donošenje novog zakona i uvođenje obaveze prijavljivanja imovine roditelja i dece funkcionera.
15/09/2016

Građani Agenciju vide kao prvi stub borbe protiv korupcije

“Građani prepoznaju napore koje ulažemo i Agencija, uprkos svim ograničenjima, uspeva da poveća efikasnost u radu. Sa druge strane, očekivanja javnosti su veliki izazov jer se neretko očekuje da Agencija sprovodi istrage, hapsi i kažnjava za dela korupcije, što nije njen posao. Time se u našem sistemu bave drugi državni […]
07/09/2016

Izveštaj o primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti slovenačkog eksperta Jurija Toplaka

“U Srbiji je zabeležen značajan napredak u finansiranju političkih aktivnosti tokom poslednjih nekoliko godina. Propisi su uglavnom usklađeni sa međunarodnim obavezama i omogućavaju slobodno izražavanje političkog mišljenja kroz priloge i trošenje. Transparentnost i efikasnost, međutim, uvek mogu da budu unapređeni” – navodi se između ostalog u izveštaju slovenačkog eksperta Jurija […]
24/08/2016

Portal za obuke radi: prve potvrde o učešću do kraja septembra

Na prvu dostupnu obuku na daljinu „Etika i integritet u javnom sektoru”, koja se nalazi na Portalu za obuke Agencije za borbu protiv korupcije, do sada se prijavilo oko 40 zaposlenih u javnom sektoru. Svi učesnici koji su uspešno završili obuku do kraja septembra mogu da očekuju da će na […]
01/08/2016

Obučena nova grupa predavača za oblast etika i integritet u javnom sektoru

Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa USIAD/JRGA projektom i Stalnom konferencijom gradova i opština, obučila je 10 novih predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru. Učesnici su bili predstavnici lokalnih samouprava iz: Vranja, Leskovca, Valjeva, Zrenjanina, Pančeva, Sombora, Smedereva i Kraljeva, kao i predstavnik Srbija Voza […]
12/07/2016

Obaveštenje o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije i poziv odgovornim subjektima

Vlada Republike Srbije je 30. juna 2016. godine usvojila revidirani Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine („Službeni glasnik RS“, br. 61/16 od 07.07.2016. godine). Revidirani Akcioni plan više ne sadrži mere i aktivnosti koje se u […]
06/07/2016

Šef misije Danske ambasade u poseti Agenciji

Danas je Agenciju za borbu protiv korupcije posetio šef misije Ambasade Kraljevine Danske u Beogradu, Morten Skovgard Hansen. Cilj njegove posete bio je upoznavanje sa nadležnostima Agencije. Gospodina Hansena primili su direktorka Agencije, Tatjana Babić i član Odbora Agencije, Zoran Stojiljković.