06/11/2017

Saopštenje Agencije povodom „Rajskih papira“

 Uvidom u Registar imovine i prihoda utvrđeno je da je ministar bez portfelja Nenad Popović Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio imovinu i prihode na način kako je to propisano Zakonom, na dan stupanja na funkciju. Da li će objavljene informacije biti relevantne za pokretanje postupka, na primer, vanredne provere […]
03/11/2017

Analiza postupanja u slučajevima povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti od 2011. do 31.08.2017. godine

Statistička analiza postupanja Agencije za borbu protiv korupcije i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti odnosi se, pre svega, na obavezu političkih subjekata da Agenciji podnose godišnje finansijske izveštaje i izveštaje o troškovima izbornih kampanja. Analiza je urađena na osnovu evidencije podnetih zahteva za […]
01/11/2017

Kršikapa i Oricio: Nastavak saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i Misije OEBS-a u Srbiji

Unapređenje saradnje u oblasti usaglašavanja aktivnosti Agencije sa međunarodnim standardima na polju borbe protiv korupcije bila je tema današnjeg sastanka direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Majde Kršikape i ambasadora Andree Oricia, šefa Misije OEBS-a u Srbiji. Sastanku su prisustvovali i Tomazo Diegoli, savetnik za politička pitanja, Artur Grejem šef […]
01/11/2017

Podignuta optužnica u slučaju Sanje Mihailović po predstavci Slobodana Radišića

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, postupajući po predstavci Agencije za borbu protiv korupcije, podiglo optužnicu zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju u slučaju Sanje Mihailović, bivše direktorke “Triniti inžinjering” d.o.o. u stečaju. Takođe, 2. oktobra Viši sud u Beogradu doneo je naredbu kojom je naložio […]
31/10/2017

Rok za plan integriteta

Zbog tehničkih problema i otežanog pristupa aplikaciji za izradu plana integriteta, rok za postavljanje Odluke o usvajanju plana integriteta produžen je do 10.novembra 2017. godine.
30/10/2017

Zatvorska kazna u trajanju od tri meseca za člana Gradskog veća Grada Zaječar

Postupajući po krivičnoj prijavi koju je Agencija za borbu protiv korupcije podnela protiv člana Gradskog veća Grada Zaječar, Bojana Stojanovića, Osnovni sud u Zaječaru kaznio ga je kaznom zatvora u trajanju od tri meseca. Stojanović će kaznu izdržavati kod kuće.Bojan Stojanović stupio je na funkciju člana Gradskog veća Grada Zaječar […]
30/10/2017

Drugi pišu – TS: Dostupno više podataka o radu Agencije

Posle početka rada nove direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, primetan je jedan pozitivan pomak – objavljivanje više podataka o kontrolama koje Agencija sprovodi i o njihovom ishodu. Deo podataka te vrste bio je objavljivan i ranije, npr. koje grupe funkcionera će biti uključene u redovnu kontrolu tačnosti i potpunosti […]
27/10/2017

Etnografski muzej – postupanje Agencije po predstavci sindikata

Postupajući u okviru svojih nadležnosti po podnetoj predstavci Sindikata “Etnografski muzej – Nezavisnost“ Beograd, u kojoj je ukazano na postojanje sumnje na korupciju i zloupotrebu položaja dr Mirjane Menković, direktora Etnografskog muzeja u Beogradu kao i zatražena zaštita zbog uzbunjivanja, jula 2016. godine, Agencija za borbu protiv korupcije je odmah […]
26/10/2017

Saopštenje o vanrednoj proveri podataka o imovini i prihodima funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije vrši redovnu proveru podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera (u daljem tekstu: Izveštaj) na osnovu Godišnjeg plana provere Izveštaja. Godišnjim planom provere za 2017. godinu obuhvaćeni su poslanici Narodne skupštine i članovi Vlade RS, koji u prethodnom periodu nisu bili predmet provera kao […]