27/04/2018

Raspisan Konkurs za izbor zamenika direktora Agencije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije doneo je odluku o raspisivanju Konkursa za izbor zamenika direktora Agencije. Oglas je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 31/2018 od 27. aprila 2018. godine. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku“ i ističe u ponedeljak […]
20/04/2018

Ciklus obuka: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013.) organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji počev od marta 2018. godine, na temu: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“. […]
17/04/2018

Poseta ambasadora Kraljevine Holandije Agenciji za borbu protiv korupcije

 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Kraljevine Holandije Hendrikom van den Dolom i njegovim saradnicima. Ambasador van den Dol naglasio je da je borba protiv korupcije ključni aspekt razvijanja i unapređenja vladavine prava, kao i ekonomskog razvoja zemlje. Dodao je i da će Kraljevina […]
11/04/2018

Konačna Lista bodovanja kandidata koji su se prijavili na javni poziv za izvođača treninga za trenere u oblasti etike i integriteta

 Agencija za borbu protiv korupcije je 19. februara raspisala javni poziv za izvođača za sprovođenje treninga za trenere u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru. Komisija za izbor izvođača je na osnovu unapred definisanih kriterijuma u prvoj fazi selekcije kandidata izvršila ocenjivanje prijava i dizajna obuke, a u drugoj […]
03/04/2018

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i predstavnika Evropske unije

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa zamenikom rukovodioca Odeljenja za Srbiju Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju Kristosom Makridisom, zamenicom šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Matejom Norčič Štamcar i njihovim saradnicima. Direktor Sikimić zahvalio se na dosadašnjoj podršci Evropske […]
02/04/2018

GFI političkih subjekata za 2017. godine podnosi se do ponedeljka 16. aprila 2018. godine

Prema Zakonu o finasiranju političkih aktivnosti politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke dužni su da Agenciji podnesu godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji. Rok za […]
30/03/2018

Agencija Narodnoj skupštini podnela Izveštaj o radu za 2017. godinu

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu za 2017. godinu. Ovo je osmi godišnji izveštaj u kojem su predstavljeni rezultati rada Agencije u prethodnoj godini, izazovi sa kojima se Agencija suočavala u svom radu, planovi za 2018. godinu kao i preporuke Narodnoj skupštini […]
30/03/2018

Obuka za funkcionere i zaposlene u obrazovanju i vaspitanju

 Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013.) organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji počev od marta 2018. godine, na temu: „Sprečavanja sukoba interesa i kontrole imovine i prihoda funkcionera“. […]
29/03/2018

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i nemačkog ambasadora

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa ambasadorom Savezne Republike Nemačke Akselom Ditmanom. Direktor Sikimić izrazio je zahvalnost na podršci Nemačke u procesu sprovođenja reformi u Srbiji, a posebno u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije. Ukazao je i na značaj saradnje svih relevantnih aktera […]