20/01/2020

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Beogradu

U nastavku ciklusa obuka, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije seminarom u Beogradu nastavili su sa edukacijom terenskih posmatrača i koordinatora. U naredna tri dana, od 20 do 22. januara 2020. godine, polaznici seminara dobiće sve neophodne informacije za ispravan postupak izveštavanja o utrošenim sredstvima koje politički subjekti koriste u […]
15/01/2020

Poziv na obuku za lobiste

Prva obuka za lobiste održaće se 6. i 7. februara 2020. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije (Carice Milice 1, Beograd), sa početkom u 9 časova. Zainteresovani mogu podneti zahtev za pohađanje obuke do 26. januara 2020. godine putem linka: http://www.acas.rs/awf/.
15/01/2020

Obuka za posmatrače izbornih kampanja održana u Novom Sadu

  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije održali su danas prvu u nizu ovogodišnjih obuka za posmatrače izbornih kampanja u 2020. godini. Polaznici jednodnevnih seminara održanih u Novom Sadu upoznali su se sa zakonskim okvirom, svrhom i značajem monitoringa. U praktičnom delu obuke predstavnici Agencije su buduće terenske posmatrače i […]
14/01/2020

Saopštenje za javnost

Na redovnoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije razmatrana je i aktuelna situacija u vezi sa saradnjom sa medijima i medijskim izveštavanjima o aktivnostima Agencije. Zajednički zaključak Odbora i direktora Agencije za borbu protiv korupcije je da postoji prostor za unapređenje ove saradnje. Svesni velikog interesovanja medija za rad […]
10/01/2020

Obaveza vanredne prijave imovine – podsetnik za funkcionere

Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere da su dužni da podnesu izveštaj o imovini i prihodima (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja. Podsećamo […]
24/12/2019

Obaveštenje

  Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0008/19-11 od 24.12.2019. godine odredio je održavanje prve obuke za lobistu u periodu od 06. do 07. februara 2020. godine. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije. Rok za podnošenje zahteva je do 26.01.2020. godine. Zahtev za […]
17/12/2019

Zasedanje Konferencije država ugovornica UN Konvencije protiv korupcije

   Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić, zajedno sa predstavnicima Ministarstva pravde, učestvuje na osmom zasedanju Konferencije država ugovornica UN Konvencije protiv korupcije (UNCAC), koje se održava u Abu Dabiju. Kao najvažnije telo, kada je reč o primeni UNCAC, Konferencija je ustanovljena sa ciljem unapređenja kapaciteta država članica, […]
16/12/2019

Predstavnici Agencije na godišnjoj konferenciji Evropskih partnera protiv korupcije

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na 19. godišnjoj konferenciji i zasedanju Skupštine članica Evropskih partnera protiv korupcije/Evropske kontakt mreže za borbu protiv korupcije (EPAC/EACN), koje je održano u Švedskoj. Ključna tema ovogodišnje konferencije odnosila se na globalne izazove i mehanizme prevencije korupcije. Pažnja je bila posvećena i […]
13/12/2019

Direktor Agencije ponovo izabran za potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije

  Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić ponovo je izabran za jednog od tri potpredsednika Mreže institucija za prevenciju korupcije na sastanku, održanom na marginama plenarnog zasedanja Grupe država protiv korupcije (GRECO) u Strazburu. Mrežom će u 2020. godini predsedavati Agencija za borbu protiv korupcije Francuske, a druga […]