15/11/2019

Studijska poseta Sloveniji

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije posetili su institucije u Sloveniji, koje se bave borbom protiv korupcije, sa naglaskom na pitanja lobiranja. O pravnom okviru, lobiranju u praksi i pratećim izazovima razgovarali su sa kolegama iz Komisije za sprečavanje korupcije, Parlamenta i slovenačkog odeljka Transparentnosti. Studijsku posetu organizovao je OSCE/ODIHR […]
14/11/2019

Potpisan Memorandum o razumevanju u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se danas sa predsednikom Komisije za borbu protiv korupcije Države Palestine dr Ahmadom Barakom i ambasadorom Države Palestine Mohamedom Nabhanom. Tom prilikom potpisan je Memorandum o razumevanju u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije […]
12/11/2019

Studijska poseta francuskim antikorupcijskim telima

  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, na čelu sa direktorom Draganom Sikimićem, boravili su u studijskoj poseti institucijama za borbu protiv korupcije Republike Francuske. Tom prilikom sastali su se sa najvišim predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije, Visokog organa za transparentnost u javnom životu, Revizorskog suda, Nacionalne komisije za […]
08/11/2019

Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope

 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić učestvovao je na međunarodnoj konferenciji “Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope”, u organizaciji Ministarstva pravde i projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”. Moderirajući panel o ulozi državnih organa u prevenciji korupcije, sa govornicima iz Austrije, Slovenije i Srbije diskutovao je o […]
05/11/2019

Ciklus seminara za predstavnike političkih subjekata

    U periodu od 4-6. novembra 2019. godine Agencija za borbu protiv korupcije organizuje ciklus seminara na temu: „Podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o troškovima izborne kampanje“. Seminar je namenjen predstavnicima svih političkih subjekata, odnosno odgovornim licima za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom. […]
31/10/2019

Okrugli sto o primeni Zakona o lobiranju

  Predstavnici Agencije za borbu za borbu protiv korupcije učestvovali su na okruglom stolu o primeni Zakona o lobiranju u saradnji sa Američkom privrednom komorom, uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Ministarstva pravde SAD. Direktor Agencije Dragan Sikimić i v. d. pomoćnika direktora Verka Atanasković i Jovan Božović razgovarali su […]
24/10/2019

Ambasador Kraljevine Holandije u poseti Agenciji

 Ambasador Kraljevine Holandije Hiles Beshor Pluh posetio je Agenciju za borbu protiv korupcije. U razgovoru sa direktorom Agencije Draganom Sikimićem naglasio je da je Kraljevina Holandija posvećena osnaživanju saradnje sa Republikom Srbijom, naročito u oblasti vladavine prava, kao i daljem jačanju kapaciteta institucija nadležnih za prevenciju i borbu protiv korupcije. […]
22/10/2019

Ciklus obuka za funkcionere

 Agencija za borbu protiv korupcije organizuje ciklus obuka u više gradova i opština o obavezama funkcionera prema Zakonu o Agenciji i Zakonu o lobiranju. Obuke su namenjene funkcionerima, koji vrše javne funkcije u organima jedinice lokalne samouprave (odbornicima, sekretarima skupštine opštine, predsednicima opština, zamenicima predsednika opština, članovima opštinskog veća i […]
04/10/2019

Borba protiv korupcije u sportu

Pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Jovan Božović učestvovao je na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji o korupciji u sportu, koja je održana u Beogradu. On je predstavio fenomen dogovaranja ishoda fudbalskih utakmica i sportskih manipulacija, kao i rizike, tipove i učestalost korupcije u fudbalu. Posebno se osvrnuo na mehanizme prevencije […]