12/03/2020

Srbija je dobila prvog registrovanog lobistu

  Nakon uspešno održane prve obuke za lobistu, kroz koju je prošlo 44 učesnika, Agencija je na osnovu zahteva za upis u Registar lobista i konačnog rešenja direktora Agencije upisala kao prvog registrovanog lobistu Nenada Vukovića, advokata iz Beograda. Republika Srbija je donošenjem Zakona o lobiranju položila ispit zrelosti jedne […]
09/03/2020

Obaveštenje za političke subjekte

Obaveštavaju se politički subjekti da će od 15. marta 2020. godine, zbog puštanja u rad novog aplikacionog softvera, biti izmenjen način podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja (I1) i izveštaja o troškovima izbornih kampanja (I2), sa propisanom pratećom dokumentaciom. Izveštaji će se podnositi putem web linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen […]
05/03/2020

Obaveštenje o upisu u Registar lobista i Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje

Podnosiocima zahteva za upis u Registar lobista Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje na to da u Registar lobista, koji vodi Agencija može biti upisano lice koje ispunjava uslove za obavljanje lobiranja propisane odredbom čl. 10. st. 1. Zakona o lobiranju („Službeni glasnik RS“, br. 87/18 i 86/19-dr. zakon). Međutim, […]
05/03/2020

Više o izbornoj kampanji 2020. saznajte na novoj stranici sajta Agencije

Informacije o izbornoj kampanji u okviru nadležnosti Agencije ustanovljene Zakonom o Agenciji i Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti možete da pratite na sajtu Agencije u okviru izdvojene stranice pod nazivom Izborna kampanja 2020. Na ovoj stranici biće vam svakodnevno dostupna saopštenja, informacije o posmatranju izborne kampanje i odluke Agencije za […]
03/03/2020

U susret izborima

  Uoči raspisivanja izbora u Republici Srbiji podsećamo na nadležnosti Agencije ustanovljene Zakonom o Agenciji i Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. kao i na zakonske obaveze funkcionera i političkih stranaka. Zakoni su preciznije odredili šta su javni resursi i zabranu njihove zloupotrebe u izbornoj kampanji odnosno aktivnostima političkih subjekata koje […]
27/02/2020

Potpisan Sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa Institutom društvenih nauka

Poštujući zakonske odredbe po kojima Agencija za borbu protiv korupcije organizuje istraživanja o stanju korupcije, prati i analizira statističke podatke i predlaže izmene načina vođenja statističkih podataka od značaja za praćenje ovog negativnog društvenog fenomena, direktor Agencije Dragan Sikimić potpisao je danas Sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa profesorom Goranom Bašićem, […]
27/02/2020

Uspešna saradnja Agencije i IFES-a

  Drugog dana obuke koju vodi dr Magnus Ohman, ekspert u oblasti promocije demokratskih vrednosti i uključivanja građana u nadzor izbornih procesa iz Međunarodne fondacije za izborne sisteme IFES, učesnike je pozdravio i direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić. Govoreći o važnosti ulaganja u stručne kapacitete zaposlenih izrazio […]
26/02/2020

IFES obuka

  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije prisustvuju obuci posvećenoj monitoringu izbornih kampanja i kontroli finansiranja političkih subjekata. Ovaj dvodnevni skup se održava u Beogradu i namenjen je jačanju kapaciteta zaposlenih kako u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti tako i budućih centralnih koordinatora posmatrača izbornih kampanja. Trening je organizovan […]
24/02/2020

Odluka o izboru posmatrača izborne kampanje za 2020.

   Agencija za borbu protiv korupcije izabrala je ukupno 120 posmatrača za 2020. godinu od kojih je 33 koordinatora za gradove i opštine i 87 terenskih posmatrača. Određena su 24 rezervna, tako da Agencija ima ukupno 144 posmatrača izborne kampanje. U skladu sa odredbama člana 7. Pravilnika o posmatračima izbornih […]