20/12/2021

Plenarno zasedanje Inicijative za transparentnost i odgovornost

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić učestvovao je na prvom plenarnom zasedanju Zajedničke inicijative za transparentnost i odgovornost u Srbiji, koju sprovodi Svetska banka. U okviru panela posvećenog integritetu i odgovornosti u javnoj upravi, Sikimić je govorio o mehanizmima za sprečavanje korupcije, kao i jačanje ličnog i institucionalnog integriteta, […]
17/12/2021

Održana obuka za predstavnike pokrajinskih sekretarijata

  U saradnji sa Službom za upravljanje ljudskim resursima Vlade AP Vojvodine, predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije održali su obuku na temu „III ciklus izrade i sprovođenja plana integriteta 2021-2024. godine“ za 16 predstavnika pokrajinskih sekretarijata. Cilj ove obuke bio je da se prisutnima predstavi važnost izrade planova integriteta kao […]
17/12/2021

Informacione tehnologije u službi sprečavanja i borbe protiv korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije, kao predsedavajuća Mreže institucija za sprečavanje korupcije (NCPA), organizovala je događaj na marginama devetog zasedanja Konferencije država ugovornica UN Konvencije protiv korupcije, u saradnji sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije. Događaj je bio posvećen izazovima i mogućnostima informacionih tehnologija u sprečavanju i otkrivanju […]
13/12/2021

Deveto zasedanje Konferencije država ugovornica UN Konvencije protiv korupcije

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i pomoćnica direktora za spoljne poslove i strateški razvoj Ivana Cvetković učestvuju na devetom zasedanju Konferencije država ugovornica UN Konvencije protiv korupcije (UNCAC), u delegaciji Republike Srbije, na čelu sa državnom sekretarkom Ministarstva pravde Bojanom Šćepanović. Kao najvažnije telo, kada je reč o […]
10/12/2021

Animirani film o lobiranju

Agencija za sprečavanje korupcije objavila je animirani film o lobiranju, sa namerom da upozna javnost, a pre svega potencijalne učesnike u lobiranju sa osnovnim pojmovima i obavezama koje Zakon o lobiranju propisuje. Film promoviše lobiranje kao zakonitu aktivnost koja doprinosi transparentnosti u donošenju zakona, propisa i drugih opštih akata, zaštiti […]
09/12/2021

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Međunarodnom konferencijom Rodna politika kao neophodnost ili prilika – politikom jednakih mogućnosti ka efikasnijem sprečavanju korupcije Agencija za sprečavanje korupcije obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Direktor Agencije za sprečavanje korupcije gospodin Dragan Sikimić predstavio je mehanizme za uvođenje rodne perspektive u rad Agencije, […]
08/12/2021

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Međunarodnom konferencijom Rodna politika kao neophodnost ili prilika – politikom jednakih mogućnosti ka efikasnijem sprečavanju korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije, obeležiće Međunarodni dan borbe protiv korupcije, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Snimak onlajn konferencije koja se održava 9. decembra sa početkom u 10 časova biće postavljen na YouTube kanal […]
07/12/2021

Kako do uspešne borbe protiv korupcije u Opštini Kladovo

Danas je održan onlajn panel organizovan u saradnji sa udruženjem BIRODI i opštinom Kladovo, a u okviru  projekta „Unapređenje integriteta, transparentnosti i odgovornosti u opštini Kladovo“, koji je Agencija podržala ove godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa za dodelu finansijskih sredstava udruženjima za realizaciju projekata iz oblasti sprečavanja korupcije. Projekat […]
07/12/2021

Šesta obuka za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0073/21-11 od 26.11.2021. godine odredio je održavanje Šeste obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 16. do 17. decembra 2021. godine. Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2. Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija […]