17/05/2021

Poseta studenata Univerziteta Union-Nikola Tesla

Studenti četvrte godine Fakulteta za poslovne studije i pravo-smer bezbednost, Univerziteta Union-Nikola Tesla posetili su Agenciju i u okviru praktične nastave na temu Analitika i bezbednosna obrada podataka, upoznali se sa njenim radom. Dragan Sikimić, direktor Agencije pozdravio je studente i istakao važnost usavršavanja u oblasti koja predstavlja bitan segment […]
17/05/2021

Početak trećeg ciklusa izrade plana integriteta

Početak trećeg ciklusa izrade i sprovođenja plana integriteta predviđen je za 1. novembar 2021. godine. Agencija za sprečavanje korupcije donela je Uputstvo za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS” br. 145/20, 43/21 i 48/21). Prečišćen tekst je dostupan OVDE. Plan integriteta donose i sprovode organi Republike Srbije, autonomne […]
14/05/2021

Poseta šefa Misije OEBS-a u Srbiji Agenciji za sprečavanje korupcije

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić sastao se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji, ambasadorom Janom Bratuom i njegovim saradnicima. Šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Bratu istakao je značaj dosledne primene mehanizama sprečavanja korupcije, kao i spremnost Misije OEBS-a da nastavi da pruža kontinuiranu podršku Agenciji i Republici […]
14/05/2021

Više hiljada polaznika obuke „Etika i integritet”

Nakon stupanja na snagu Zakona o sprečavanju korupcije svi organi javne vlasti imaju obavezu da sprovode obuku u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta pod nazivom „Etika i integritet” i da izveštavaju Agenciju o njenom sprovođenju. Tokom pandemije korona virusa koja je nametnula i izmenjene uslove rada, obuka na daljinu […]
14/05/2021

Radionica o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvovali su na dvodnevnoj radionici za novinare pod nazivom „Finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja – principi, standardi, regulatorni okvir i prakse“, u organizaciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES). Direktor regionalne kancelarije IFES u Pragu Magnus Ohman govorio je o političkom finansiranju i međunarodnim […]
06/05/2021

Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima

Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23-potpoglavlje Borba protiv korupcije predviđeno je da Agencija za sprečavanje korupcije, u saradnji sa nadležnim institucijama, proceni uticaj dosadašnjih mera, preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima (zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija). Kako bi obezbedila uključenost svih zainteresovanih […]
05/05/2021

VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA

Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje javnim funkcionerima da je rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 15. maj tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja. Podsećamo da su i lica kojima je prestala […]
29/04/2021

Treća obuka za lobistu 13. i 14. maja

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0037/21-11 od 15.04.2021. godine odredio je održavanje Treće obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 13. do 14. maja 2021. godine. Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2. Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija […]
27/04/2021

Sastanak sa predstavnicima Komisije za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonito stečene imovine Bugarske

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa predsednikom Komisije za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonito stečene imovine Bugarske Sotirom Cacarovim, zamenikom predsednika Antonom Slavčevim i rukovodiocem za odnose s javnošću i međunarodnu saradnju Malinom Aleksandrovom. Razmotrene su mogućnosti produbljivanja saradnje u oblasti sprovođenja strateških […]