29/07/2020

Način podnošenja Izveštaja o troškovima izborne kampanje

Obaveštavaju se politički subjekti da Izveštaje o troškovima izborne kampanje dostavljaju putem novog aplikativnog softvera. Izveštaji se podnose putem web linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen od Agencije putem imejla, unosom podataka u web formi, a prema ranije objavljenom  Uputstvu . Pozivaju se politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj […]
16/07/2020

Predstavnici Agencije na konferenciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme

Na poziv Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES), predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na virtuelnoj konferenciji o borbi protiv korupcije u svetlu pandemije COVID-19 virusa. Na konferenciji su predstavljeni mehanizmi sprečavanja korupcije i praksa Agencije u oblastima posebno podložnim korupciji, među kojima su trošenje javnih sredstava, finansiranje […]
13/07/2020

Obaveštenje političkim subjektima

Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbama člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji dužni da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. Rok za dostavljanje […]
09/07/2020

Razmena iskustava u okviru OECD Mreže za borbu protiv korupcije

  Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić govorio je na virtuelnom okruglom stolu o institucijama za sprečavanje korupcije, na poziv Mreže za borbu protiv korupcije Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (ACN/OECD). Sikimić je predstavio nadležnosti Agencije, izazove u uspostavljanju i funkcionisanju tela nadležnih za sprečavanje korupcije, kao […]
08/07/2020

OEBS konferencija o borbi protiv korupcije u digitalno doba

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, predvođeni direktorom Draganom Sikimićem, učestvovali su na konferenciji Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) pod nazivom: „Dobro upravljanje i borba protiv korupcije u digitalno doba: jačanje principa transparentnosti, integriteta i odgovornosti“. U okviru panela o uticaju borbe protiv korupcije i unapređenja dobrog […]
18/06/2020

Paketi humanitarne pomoći u izbornoj kampanji

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje političkim subjektima da podela promotivnog materijala u vidu paketa sa životnim namirnicama, ili osnovnim higijenskim priborom, nije predviđena Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Takođe ukazujemo da su za ovakve aktivnosti, zakonom ustanovljeni drugi oblici udruživanja građana, i još jednom pozivamo političke subjekte da promocijom […]
16/06/2020

Predstavnici Agencije na OEBS Forumu o sprečavanju korupcije

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, na čelu sa direktorom Draganom Sikimićem, učestvuju na Drugom pripremnom sastanku 28. Foruma ekonomske i dimenzije zaštite životne sredine Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS). Diskusija je usmerena na unapređenje bezbednosti, stabilnosti i ekonomskog rasta sprečavanjem i borbom protiv korupcije kroz inovacije, […]
15/06/2020

Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0096/20-11 od 27.05.2020. godine odredio je održavanje druge obuke za lobistu u periodu od 02. do 03. jula 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva […]
08/06/2020

Agencija izrekla mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije

Agencija za borbu protiv korupcije, postupajući po prijavama i u zakonskim rokovima koji su izuzetno kratki, donela je rešenja o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, protiv dva funkcionera koji su i kandidati na predstojećim izborima u Valjevu, i izrekla im mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenja sa […]