11/09/2020

Direktor Agencije na završnom Forumu OEBS

  Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić govorio je na završnom sastanku 28. Ekonomskog i ekološkog foruma OEBS, na temu sprečavanja i borbe protiv korupcije posredstvom inovacija, povećane transparentnosti i digitalizacije. U uvodnom obraćanju, direktor Sikimić predstavio je novine, predviđene Zakonom o sprečavanju korupcije, koji se primenjuje od 1. […]
10/09/2020

Obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta u organima javne vlasti

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije je, na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19) doneo Program obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta, kao i Uputstvo za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta („Službeni glasnik RS” br. 114/20). […]
09/09/2020

Prekršajne prijave zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Agencija za sprečavanje korupcije podnela je, Prekršajnom sudu u Beogradu, zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv sedam političkih subjekata koji su učestovali u izbornoj kampanji sprovedenoj povodom redovnih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, održanih ove godine. Prekršajne prijave su podnete zbog nedostavljanja izveštaja o troškovima izborne kampanje […]
07/09/2020

Sastanak direktora Agencije i predsednika Agencije za borbu protiv korupcije Republike Kazahstan

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa predsednikom Agencije za borbu protiv korupcije Republike Kazahstan, Alikom Špekbaevim (Alik Žatkambaevič Špekbaev). Sastanak je usledio nakon poziva Agencije iz Kazahstana za uspostavljanje saradnje dveju institucija. Na sastanku su dogovoreni modaliteti buduće saradnje, a naročito po pitanju razmene […]
01/09/2020

Zasedanje UN Radne grupe za sprečavanje korupcije

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvuju na 11. zasedanju Međuvladine radne grupe za sprečavanje korupcije, u organizaciji UN Kancelarije za pitanja droge i kriminala (UNODC). Ovogodišnje zasedanje, koje se održava od 31. avgusta do 2. septembra, usmereno je na unapređenje delotvornosti rada institucija za borbu protiv korupcije, u skladu sa […]
01/09/2020

Početak primene novog Zakona o sprečavanju korupcije

Od danas počinje primena novog Zakona o sprečavanju korupcije. Zakonskim odredbama precizirane su i proširene nadležnosti Agencije, i imajući u vidu da je prevashodno reč o preventivnom organu, ona od danas nosi naziv Agencija za sprečavanje korupcije. Zakon je stvorio uslove za efikasnu proveru imovine i prihoda javnih funkcionera, jasnije […]
28/08/2020

Saopštenje za javnost

  Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava javnost da je došlo do tehničkih problema u prikazivanju izveštaja o troškovima izborne kampanje koji se nalaze na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije i upućuje javno izvinjenje političkim subjektima čiji su izveštaji netačno prikazani čime su dovedeni u fokus današnje medijske pažnje i analize. […]
27/08/2020

Obaveštenje o održavanju treće obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0136/20-11 od 26.08.2020. godine odredio je održavanje treće obuke za lobistu u periodu od 01. do 02. oktobra 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva […]
07/08/2020

Sastanak direktora Agencije i predstavnice Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa regionalnom savetnicom Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala (UNODC) Virhinijom de Abaho Markes (Virginia de Abajo Marqués), zaduženom za oblast povraćaja dobara i međunarodne saradnje. Na sastanku je bilo reči o saradnji Agencije i UNODC, u […]