28/01/2020

Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja ciklus obuke posmatrača izbornih kampanja

Efikasna kontrola izbornih kampanja važan je zadatak Agencije za borbu protiv korupcije u izbornoj godini. Današnjom obukom u Kragujevcu budućim terenskim posmatračima i koordinatorima predočeni su principi rada, organizacija monitoringa kao i svi modeli izveštavanja o troškovima promocije izbornih programa i učesnika na izborima. Po završenoj obuci radi provere usvojenog […]
23/01/2020

Ciklus obuka: „Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“

 Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, su danas, u velikoj sali Skupštine Grada Beograda, organizovali obuku na temu “Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“. Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim […]
22/01/2020

Podrška uspostavljanju etičke infrastrukture u javnoj upravi Republike Srbije

Posredstvom EU IPA 2013 projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” izrađene su Smernice i preporuke za uvođenje službenika za etiku i integritet u javnu upravu Republike Srbije. Cilj smernica je da pruže konkretne predloge za izmenu nacionalnog normativnog i institucionalnog okvira, kojima bi bili ostvareni osnovni preduslovi za uspostavljanje sveobuhvatne […]
20/01/2020

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Beogradu

U nastavku ciklusa obuka, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije seminarom u Beogradu nastavili su sa edukacijom terenskih posmatrača i koordinatora. U naredna tri dana, od 20 do 22. januara 2020. godine, polaznici seminara dobiće sve neophodne informacije za ispravan postupak izveštavanja o utrošenim sredstvima koje politički subjekti koriste u […]
15/01/2020

Poziv na obuku za lobiste

Prva obuka za lobiste održaće se 6. i 7. februara 2020. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije (Carice Milice 1, Beograd), sa početkom u 9 časova. Zainteresovani mogu podneti zahtev za pohađanje obuke do 26. januara 2020. godine putem linka: http://www.acas.rs/awf/.
15/01/2020

Obuka za posmatrače izbornih kampanja održana u Novom Sadu

  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije održali su danas prvu u nizu ovogodišnjih obuka za posmatrače izbornih kampanja u 2020. godini. Polaznici jednodnevnih seminara održanih u Novom Sadu upoznali su se sa zakonskim okvirom, svrhom i značajem monitoringa. U praktičnom delu obuke predstavnici Agencije su buduće terenske posmatrače i […]
14/01/2020

Saopštenje za javnost

Na redovnoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije razmatrana je i aktuelna situacija u vezi sa saradnjom sa medijima i medijskim izveštavanjima o aktivnostima Agencije. Zajednički zaključak Odbora i direktora Agencije za borbu protiv korupcije je da postoji prostor za unapređenje ove saradnje. Svesni velikog interesovanja medija za rad […]
10/01/2020

Obaveza vanredne prijave imovine – podsetnik za funkcionere

Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere da su dužni da podnesu izveštaj o imovini i prihodima (u daljem tekstu: Izveštaj) najkasnije do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja. Podsećamo […]
24/12/2019

Obaveštenje

  Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0008/19-11 od 24.12.2019. godine odredio je održavanje prve obuke za lobistu u periodu od 06. do 07. februara 2020. godine. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije. Rok za podnošenje zahteva je do 26.01.2020. godine. Zahtev za […]