05/06/2020

Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije, kao organ koji ima značajne nadležnosti u sprovođenju Zakona o lobiranju reaguje na objavljivanje istraživanja “(Ne)transparentnost lobiranja u Srbiji – prvi nalazi primene Zakona” koje je sprovela Transparentnost Srbija. Radi tačnog informisanja javnosti sadržaj dopisa objavljujemo.
04/06/2020

Učesnici izborne kampanje i posmatrači Agencije

Osnovni zadatak posmatrača koje je angažovala Agencija za borbu protiv korupcije je nadgledanje promotivnih predizbornih aktivnosti političkih subjekata. Izbornu kampanju u Republici Srbiji trenutno nadgleda 120 posmatrača sa ciljem prikupljanja podataka koje Agencija koristi u uporednoj analizi u odnosu na podatke iz izveštaja o troškovima izborne kampanje, koje su politički subjekti […]
04/06/2020

Agencija za borbu protiv korupcije uložiće prigovor na izveštaj o preliminarnim nalazima i zaključcima parlamentarnih izbora međunarodne posmatračke misije ENEMO

Agencija će prigovorom insistirati da se koriguju zapažanja i zaključci o pitanjima koja su iz nadležnosti Agencije, i u konačnoj verziji izveštaja tačno navedu aktivnosti i rezultati koje je Agencija tokom izborne kampanje, postupajući u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, sprovela. Na tvrdnju iz preliminarnog izveštaja da je […]
02/06/2020

Konkurs za dodelu sredstava OCD

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je danas Konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za projekat kome će po unapred definisanim kriterijumima biti dodeljeno 1.440 000, 00 dinara. Kontinuirana podrška, koju Agencija od svog osnivanja pruža nevladinom sektoru, potvrđuje strateško partnerstvo sa udruženjima građana posvećenim suzbijanju korupcije u društvu. […]
01/06/2020

Evidencije o poklonima funkcionera za 2019.

Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, na svojoj internet prezentaciji objavila evidencije o poklonima funkcionera za 2019. godinu (http://www.acas.rs/acasPublic/poklonSearch.htm).
29/05/2020

Novi članovi i partneri u Mreži institucija za prevenciju korupcije

  Mreži institucija za prevenciju korupcije, čiji je jedan od potpredsednika direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić, pristupile su nove države članice, kao i partnerske institucije. Od potpisivanja Deklaracije o osnivanju u oktobru 2018. godine, kada je imala 17 država članica, Mreža danas okuplja 24 članice i dve […]
28/05/2020

Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0096/20-11 od 27.05.2020. godine odredio je održavanje druge obuke za lobistu u periodu od 02. do 03. jula 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva […]
26/05/2020

Prijave eventualnih povreda Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti tokom izborne kampanje

Od dana kada je Republička izborna komisija proglasila nastavak izbornih radnji, Agencija za borbu protiv korupcije postupa po prijavama, koje ukazuju na eventualne povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Zakonske odredbe, u vezi sa postupanjem i odlučivanjem u ovom periodu, obavezuju Agenciju […]
19/05/2020

Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije

Povodom obraćanja Agenciji Zorana Gavrilovića, autora Analize integriteta izbornog procesa kao i stavova o ovom istraživanju iznetih u medijima, Agencija je odgovorila, a sadržinu mišljenja radi informisanja javnosti, objavljujemo u celosti. Mišljenje Agencije