22/04/2021

Metodologija za procenu rizika od korupcije u propisima

Agencija za sprečavanje korupcije izradila je Metodologiju za procenu rizika od korupcije u propisima uz podršku Misije OEBS u Srbiji i međunarodnog eksperta Kristine Tarne. Zakonom o sprečavanju korupcije, koji se primenjuje od 1. septembra 2020. godine, Agenciji je poverena nadležnost da inicira donošenje ili izmenu propisa, daje mišljenja o […]
22/04/2021

Plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije (NCPA), u svojstvu predsednika za 2021. godinu. Na zasedanju je razmatran napredak projekata članica, koji se, između ostalog, odnose na upotrebu modernih tehnologija u sprečavanju korupcije, procenu rizika korupcije, transparentnost zakonodavnog procesa, transparentnost u privatnom sektoru, ulogu […]
16/04/2021

Obaveštenje o održavanju treće obuke za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0037/21-11 od 15.04.2021. godine odredio je održavanje Treće obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 13. do 14. maja 2021. godine. Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2. Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija […]
15/04/2021

Obaveštavanje o procenjenoj tržišnoj vrednosti poklona do 30.4.2021. godine

Agencija za sprečavanje korupcije podseća organe javne vlasti da o utvrđenoj tržišnoj vrednosti poklona u dinarima obaveštavaju Agenciju do 30.4.2021. godine, ukoliko su u predatim evidencijama poklona za 2020. godinu naveli da je procena vrednosti poklona u toku. Obaveštenje o procenjenoj tržišnoj vrednosti poklona organi javne vlasti dostavljaju putem dopisa […]
14/04/2021

Održan drugi ciklus radionica o sukobu interesa i nespojivosti funkcija

Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija predstavljen je narodnim poslanicima, u okviru drugog ciklusa radionica, koji je Agencija za sprečavanje korupcije organizovala uz podršku USAID Projekta za odgovornu vlast. Učesnicima su, pored novina u Zakonu o sprečavanju korupcije, predstavljene potencijalne situacije sukoba interesa, kao i […]
12/04/2021

Predstavnici Agencije na konstitutivnom sastanku GOPAC

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić učestvovao je na konstitutivnom sastanku Globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije u Srbiji (GOPAC), koji je organizovan uz podršku Programa UN za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Sikimić je naglasio značaj saradnje Agencije sa nacionalnim ogrankom GOPAC, naročito u pogledu […]
07/04/2021

Obaveštenje političkim subjektima o podnošenju godišnjeg finansijskog izveštaja do 15. aprila 2021. godine

Agencija za sprečavanje korupcije obaveštava političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke da je, u skladu sa odredbom člana 28. stav 1. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, rok za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu, kao i izveštaja o prilozima i imovini, uz prethodno […]
02/04/2021

U toku Druga ovogodišnja obuka za lobiste

Predstavnici Agencije sprovode drugu od ukupno šest obuka za lobiste, koliko će ih organizovati u ovoj godini. Obuka se održava u Palati Srbija, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Deset polaznika, budućih lobista, tokom dvodnevne obuke biće poučeno o lobiranju, pravima i obavezama učesnika u aktivnosti koja je u Republici Srbiji […]
01/04/2021

Poziv političkim subjektima za učešće na onlajn obuci

Agencija za sprečavanje korupcije organizuje onlajn obuku za političke subjekte (političke stranke i grupe građana) u vezi sa primenom Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, podnošenjem Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o troškovima izborne kampanje. Onlajn obuka održaće se 6. aprila 2021. godine, sa početkom u 10 časova. Pozivaju se zainteresovani politički subjekti […]