28/08/2020

Saopštenje za javnost

  Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava javnost da je došlo do tehničkih problema u prikazivanju izveštaja o troškovima izborne kampanje koji se nalaze na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije i upućuje javno izvinjenje političkim subjektima čiji su izveštaji netačno prikazani čime su dovedeni u fokus današnje medijske pažnje i analize. […]
27/08/2020

Obaveštenje o održavanju treće obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0136/20-11 od 26.08.2020. godine odredio je održavanje treće obuke za lobistu u periodu od 01. do 02. oktobra 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva […]
07/08/2020

Sastanak direktora Agencije i predstavnice Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa regionalnom savetnicom Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala (UNODC) Virhinijom de Abaho Markes (Virginia de Abajo Marqués), zaduženom za oblast povraćaja dobara i međunarodne saradnje. Na sastanku je bilo reči o saradnji Agencije i UNODC, u […]
29/07/2020

Način podnošenja Izveštaja o troškovima izborne kampanje

Obaveštavaju se politički subjekti da Izveštaje o troškovima izborne kampanje dostavljaju putem novog aplikativnog softvera. Izveštaji se podnose putem web linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen od Agencije putem imejla, unosom podataka u web formi, a prema ranije objavljenom  Uputstvu . Pozivaju se politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj […]
16/07/2020

Predstavnici Agencije na konferenciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme

Na poziv Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES), predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na virtuelnoj konferenciji o borbi protiv korupcije u svetlu pandemije COVID-19 virusa. Na konferenciji su predstavljeni mehanizmi sprečavanja korupcije i praksa Agencije u oblastima posebno podložnim korupciji, među kojima su trošenje javnih sredstava, finansiranje […]
13/07/2020

Obaveštenje političkim subjektima

Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbama člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji dužni da Agenciji podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. Rok za dostavljanje […]
09/07/2020

Razmena iskustava u okviru OECD Mreže za borbu protiv korupcije

  Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić govorio je na virtuelnom okruglom stolu o institucijama za sprečavanje korupcije, na poziv Mreže za borbu protiv korupcije Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (ACN/OECD). Sikimić je predstavio nadležnosti Agencije, izazove u uspostavljanju i funkcionisanju tela nadležnih za sprečavanje korupcije, kao […]
08/07/2020

OEBS konferencija o borbi protiv korupcije u digitalno doba

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, predvođeni direktorom Draganom Sikimićem, učestvovali su na konferenciji Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) pod nazivom: „Dobro upravljanje i borba protiv korupcije u digitalno doba: jačanje principa transparentnosti, integriteta i odgovornosti“. U okviru panela o uticaju borbe protiv korupcije i unapređenja dobrog […]
18/06/2020

Paketi humanitarne pomoći u izbornoj kampanji

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje političkim subjektima da podela promotivnog materijala u vidu paketa sa životnim namirnicama, ili osnovnim higijenskim priborom, nije predviđena Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Takođe ukazujemo da su za ovakve aktivnosti, zakonom ustanovljeni drugi oblici udruživanja građana, i još jednom pozivamo političke subjekte da promocijom […]