27/06/2022

Obaveze funkcionera prema Zakonu o sprečavanju korupcije

Skraćeno uputstvo organima javne vlasti i javnim funkcionerima o obavezama koje imaju prema Zakonu o sprečavanju korupcije.
17/06/2022

Zasedanje Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije

  Predstavnica Agencije za sprečavanje korupcije, Bojana Smartek, rukovoditeljka Grupe za evropske integracije, strateško planiranje i razvoj, učestvovala je na 13. zasedanju Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije, koje se održava u Beču. Na poziv Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala, u svojstvu jednog od glavnih panelista, predstavila je […]
10/06/2022

Održana druga obuka za rukovodioce institucija koje izrađuju plan integriteta u III ciklusu

Agencija za sprečavanje korupcije održala je 9. juna 2022. godine drugu u nizu obuka za rukovodioce institucija koje su u obavezi da izrade i sprovedu plan integriteta u trećem ciklusu. Obuku „Direktor kao pokretač izgradnje institucionalnog integriteta“ pohađalo je 22 direktora, odnosno izvršna direktora, rukovodioca organizacionih jedinica javnih preduzeća, društva […]
09/06/2022

Istekao rok za podnošenje konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore predsednika Republike i za lokalne izbore Grad Beograd

Agencija za sprečavanje korupcije obaveštava javnost i sve političke subjekte da je rok za podnošenje konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za izbore predsednika Republike Srbije i odbornika Skupštine grada Beograda istekao 8. juna 2022. godine. Naime, politički subjekti koji su učestvovali u navedenim izbornim kampanjama imali su obavezu da, […]
07/06/2022

Obaveza podnošenja konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za lokalne izbore – grad Beograd

Agencija za sprečavanje korupcije podseća sve političke subjekte koji su učestvovali u izbornoj kampanji za izbore odbornika Skupštine grada Beograda, koji su održani 3. aprila 2022. godine, i ponovljeni na četiri biračka mesta 16. aprila 2022. godine i na dva biračka mesta 21. aprila 2022. godine, da saglasno odredbi člana […]
03/06/2022

Objavljena Statistička analiza Kataloga poklona primljenih u 2021. godini

Agencija za sprečavanje korupcije je, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19, 11/21 – autentično tumačenje, 94/21 i 14/22),  na svojoj internet prezentaciji objavila Katalog poklona javnih funkcionera za 2021. godinu. Na osnovu podataka iz Kataloga poklona izrađena je Statistička analiza Kataloga poklona primljenih […]
01/06/2022

Održana radionica „Da li je lobiranje u Republici Srbiji počelo?“

Agencija za sprečavanje korupcije je u sredu, 01.06.2022. godine u prostorijama Palate Srbije organizovala Radionicu pod nazivom „Da li je lobiranje u Republici Srbiji počelo?“ Cilj održavanja prve radionice na temu lobiranja u 2022. godini je bio razmena rezultata, iskustava i izazova svih učesnika u aktivnosti lobiranja tokom primene Zakona […]
31/05/2022

Objavljen Katalog poklona javnih funkcionera za 2021. godinu

Agencija za sprečavanje korupcije je u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19, 11/21 – autentično tumačenje, 94/21 i 14/22)  na svojoj internet prezentaciji objavila Katalog poklona javnih funkcionera za 2021. godinu (https://www.acas.rs/pretraga_registra/#/acas/pretragaPoklona).
27/05/2022

Održana prva obuka za rukovodioce institucija koje izrađuju plan integriteta u III ciklusu

Agencija za sprečavanje korupcije održala je 26. maja 2022. godine prvu u nizu obuka za rukovodioce institucija koje su u obavezi da izrade i sprovedu plan integriteta u trećem ciklusu. Obuku „Direktor kao pokretač izgradnje institucionalnog integriteta“ pohađalo je 18 direktora, odnosno pomoćnika direktora osnovnih škola sa teritorije Grada Beograda. […]