Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope

Ciklus seminara za predstavnike političkih subjekata
05/11/2019
Studijska poseta francuskim antikorupcijskim telima
12/11/2019

Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope

print
 Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić učestvovao je na međunarodnoj konferenciji “Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope”, u organizaciji Ministarstva pravde i projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”.

Moderirajući panel o ulozi državnih organa u prevenciji korupcije, sa govornicima iz Austrije, Slovenije i Srbije diskutovao je o mehanizmima prevencije korupcije, sinergiji između preventivnih i represivnih organa u borbi protiv korupcije, kao i značaju saradnje i razmene informacija na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Konferencija je okupila više od 200 učesnika iz 14 zemalja.