BIRODI: Hvala Agenciji na podršci

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti, za usluge sistemske podrške IT sistemu
08/05/2019
Jačanje integriteta institucija sistema socijalne politike
12/05/2019

BIRODI: Hvala Agenciji na podršci

print

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na savetovanju o stanju integriteta i borbi protiv korupcije u okviru “Nedelje antikorupcijske deliberacije” koja se održava u Boru u organizaciji Biroa za društvena istraživanja. “Hvala Agenciji za borbu protiv korupcije, kako na podršci tako i na aktivnom učešću u debati što vidimo kao konkretan doprinos da Bor dobije kvalitetan Nacrt lokalnog antikorupcijskog plana ,” istakao je Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja.

Tokom diskusije, mapirani su rizici i kritične tačke za nastanak korupcije u sistemu lokalne samouprave. Ove informacije radna grupa za izradu lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) iskoristiće za izradu finalne verzije navedenog dokumenta. Antikorupcijska nedelja je deo projekta „Unapređenje integriteta, transparetnosti i odgovornosti u gradu Bor“, koji zajednički sprovode Grad Bor, „Multietnički centar za razvoj regije – Dunav 21“ i BIRODI, uz podršku Agencije za borbu protiv korupcije.

Kao pomoć lokalnim samoupravama Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Model lokalnog antikorupcijskog plana a kako bi dodatno pomogla JLS koje nisu započele proces izrade LAP-a, Agencija je 2018. godine raspisala javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva koje će svojim stručnim znanjem i ekspertizom pružiti pomoć gradovima i opštinama da izrade ovaj dokument i formiraju telo za praćenje njegove primene.

Savetovanju su još prisustvovali i predstavnici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka i ličnosti, Državne revizorske institucije, Saveta za borbu protiv korupcije, lokalnih samouprava i lokalnih javnih preduzeća.