БИРОДИ: Хвала Агенцији на подршци

Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности, за услуге системске подршке ИТ систему
08/05/2019
Јачање интегритета институција система социјалне политике
12/05/2019

БИРОДИ: Хвала Агенцији на подршци

print

Представници Агенцијe за борбу против корупције учествовали су на саветовању о стању интегритета и борби против корупције у оквиру “Недеље антикорупцијске делиберације” која се одржава у Бору у организацији Бироа за друштвена истраживања. “Хвала Агенцији за борбу против корупције, како на подршци тако и на активном учешћу у дебати што видимо као конкретан допринос да Бор добије квалитетан Нацрт локалног антикорупцијског плана ,” истакао је Зоран Гавриловић, директор Бироа за друштвена истраживања.

Током дискусије, мапирани су ризици и критичне тачке за настанак корупције у систему локалне самоуправе. Ове информације радна група за израду локалног антикорупцијског плана (ЛАП) искористиће за израду финалне верзије наведеног документа. Антикорупцијска недеља је део пројекта „Унапређење интегритета, транспаретности и одговорности у граду Бор“, који заједнички спроводе Град Бор, „Мултиетнички центар за развој регије – Дунав 21“ и БИРОДИ, уз подршку Агенције за борбу против корупције.

Као помоћ локалним самоуправама Агенција за борбу против корупције израдила је Модел локалног антикорупцијског плана а како би додатно помогла ЈЛС које нису започеле процес израде ЛАП-а, Агенција је 2018. године расписала јавни конкурс за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва које ће својим стручним знањем и експертизом пружити помоћ градовима и општинама да израде овај документ и формирају тело за праћење његове примене.

Саветовању су још присуствовали и представници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података и личности, Државне ревизорске институције, Савета за борбу против корупције, локалних самоуправа и локалних јавних предузећа.