Zorica Lugonja Bićanski

19/05/2022

Израђен први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Aгенција за спречавање корупције израдила је први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика (у даљем тексту Оперативни план). Ревидираним акционим планом за Поглавље 23, надзор над спровођењем антикорупцијских мера предвиђених Оперативним планом, који је Влада Републике Србије усвојила 30. септембра 2021. године, […]
17/05/2022

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе Мајданпек и Књажевац

Агенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за изборе који су одржани 3. априла 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, имају обавезу да Агенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од […]
09/05/2022

Програм обуке „Етика и интегритет“ добио статус програма од јавног интереса

Програм обуке „Етика и интегритет“, који организује и спроводи Агенција за спречавање корупције, решењем министра просвете, науке и технолошког развоја добио је статус програма од јавног интереса. Похађањем обуке „Етика и интегритет” запослени у систему образовања и васпитања, имаће прилику да унапреде професионалне стандарде понашања, етичку културу и интегритет, као […]
09/05/2022

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе град Бор

Агенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за изборе одборника Скупштине града Бора, који су одржани 3. априла 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, имају обавезу да Агенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року […]
05/05/2022

Ванредно пријављивање имовине и прихода

Агенција за спречавање корупције указује јавним функционерима да је рок за ванредно пријављивање имовине и прихода 16. мај текуће године, с обзиром на то да последњи дан рока пада у нерадни дан. Имовина и приходи се ванредно пријављују са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до […]
27/04/2022

Обавештење политичким субјектима о подношењу Годишњег извештаја о финансирању до 30. априла 2022. године

Агенција за спречавање корупције обавештава политичке субјекте који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке да је, у складу са одредбом члана 28. став 1. Закона о финансирању политичких активности, рок за подношење годишњег извештаја о финансирању за 2021. годину, који садржи и податке о прилозима и имовини, […]
15/04/2022

Обавештавање о процењеној тржишној вредности поклона до 30. априла

Агенција за спречавање корупције подсећа органе јавне власти да о утврђеној тржишној вредности поклона у динарима обавештавају Агенцију до 30.4.2022. године, уколико су у предатим евиденцијама поклона за 2021. годину навели да је процена вредности поклона у току (члан 8. Правилника о поклонима јавних функционера). Обавештење о процењеној тржишној вредности […]
11/04/2022

Обука о плановима интегритета одржана за представнике система просвете у Кузмину

Представници Одсека за планове интегритета и анализу ризика од корупције одржали су обуку којој је присуствовао представник школске управе и 38 секретара, професора, наставника и васпитача. Обука је организована у основној школи „Бранко Радичевић“ у Кузмину на иницијативу директора и секретара основне школе, који су и присуствовали обуци. Циљ обуке […]
31/03/2022

Реаговање на закључке Посматрачке мисије Црте

Представници посматрачке мисије Црте, на данашњој конференцији за новинаре, представљајући налазе из 2. прелиминарног извештаја дугорочних посматрача о квалитету изборне кампање, закључили су да „надлежне државне институције нису у довољној мери допринеле заштити јавног интереса већ су дозволиле да се услови за фер изборе додатно уруше “. Агенција за спречавање […]