Zorica Lugonja Bićanski

27/05/2022

Одржана прва обука за руководиоце институција које израђују план интегритета у III циклусу

Агенција за спречавање корупције одржала је 26. маја 2022. године прву у низу обука за руководиоце институција које су у обавези да израде и спроведу план интегритета у трећем циклусу. Обуку „Директор као покретач изградње институционалног интегритета“ похађало је 18 директора, односно помоћника директора основних школа са територије Града Београда. […]
20/05/2022

Одржан тренинг за новинаре и представнике цивилног сектора

Са жељом унапређења сарадње и професионалних стандарда у извештавању о спречавању корупције у Србији, Агенција за спречавање корупције наставља са одржавањем онлајн тренинга, на којима кроз предавања и дискусију детаљно упућује медије, представнике цивилног друштва, и посредно јавност, у законске надлежности и овлашћења. Други овогодишњи онлајн тренинг био је посвећен […]
19/05/2022

Израђен први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Aгенција за спречавање корупције израдила је први Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика (у даљем тексту Оперативни план). Ревидираним акционим планом за Поглавље 23, надзор над спровођењем антикорупцијских мера предвиђених Оперативним планом, који је Влада Републике Србије усвојила 30. септембра 2021. године, […]
17/05/2022

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе Мајданпек и Књажевац

Агенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за изборе који су одржани 3. априла 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, имају обавезу да Агенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од […]
09/05/2022

Програм обуке „Етика и интегритет“ добио статус програма од јавног интереса

Програм обуке „Етика и интегритет“, који организује и спроводи Агенција за спречавање корупције, решењем министра просвете, науке и технолошког развоја добио је статус програма од јавног интереса. Похађањем обуке „Етика и интегритет” запослени у систему образовања и васпитања, имаће прилику да унапреде професионалне стандарде понашања, етичку културу и интегритет, као […]
09/05/2022

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе град Бор

Агенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за изборе одборника Скупштине града Бора, који су одржани 3. априла 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, имају обавезу да Агенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року […]
05/05/2022

Ванредно пријављивање имовине и прихода

Агенција за спречавање корупције указује јавним функционерима да је рок за ванредно пријављивање имовине и прихода 16. мај текуће године, с обзиром на то да последњи дан рока пада у нерадни дан. Имовина и приходи се ванредно пријављују са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до […]
27/04/2022

Обавештење политичким субјектима о подношењу Годишњег извештаја о финансирању до 30. априла 2022. године

Агенција за спречавање корупције обавештава политичке субјекте који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке да је, у складу са одредбом члана 28. став 1. Закона о финансирању политичких активности, рок за подношење годишњег извештаја о финансирању за 2021. годину, који садржи и податке о прилозима и имовини, […]
15/04/2022

Обавештавање о процењеној тржишној вредности поклона до 30. априла

Агенција за спречавање корупције подсећа органе јавне власти да о утврђеној тржишној вредности поклона у динарима обавештавају Агенцију до 30.4.2022. године, уколико су у предатим евиденцијама поклона за 2021. годину навели да је процена вредности поклона у току (члан 8. Правилника о поклонима јавних функционера). Обавештење о процењеној тржишној вредности […]