Marijana Milosavljevic

25/06/2021

Razmena iskustva u okviru Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Mreža institucija za sprečavanje korupcije  započela je ciklus sastanaka usmerenih na razmenu iskustva i dobre prakse, u okviru zajedničkog projekta, koji vodi članica Mreže iz Ekvadora. Prvi sastanak bio je posvećen izradi, sprovođenju i nadzoru nad sprovođenjem nacionalnih antikorupcijskih strategija, a teme narednih susreta odnosiće se na procenu rizika korupcije […]
24/06/2021

Zasedanje Međuvladine radne grupe za sprečavanje korupcije

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije, na čelu sa direktorom Draganom Sikimićem, učestvovali su na 12. zasedanju Međuvladine radne grupe za sprečavanje korupcije, u organizaciji UN Kancelarije za pitanja droge i kriminala. Pored predstavnika Nemačke i Senegala, pomoćnica direktora Agencije za spoljne poslove i strateški razvoj Ivana Cvetković bila je panelistkinja […]
23/06/2021

Održana međunarodna onlajn radionica o lobiranju

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, međunarodnu onlajn radionicu sa ciljem unapređenja znanja, kao i razmene iskustava i primera dobre prakse u oblasti lobiranja. U uvodnom delu učesnicima su se obratili direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i šef Misije OEBS-a u Srbiji, […]
22/06/2021

Evidencije o poklonima funkcionera za 2020. godinu

Statistička analiza Kataloga poklona u 2020. godini sadržinski se unekoliko razlikuje od istih analiza rađenih u prethodnim godinama. Razlog tome je član 63. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19 i 11/21 – autentično tumačenje, u primeni počev od 1. septembra 2020. godine, u daljem tekstu: Zakon). […]
26/05/2021

Onlajn radionica o lobiranim licima

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, onlajn radionicu posvećenu primeni Zakona o lobiranju, sa ciljem jačanja svesti, integriteta i odgovornosti lobiranih lica. U uvodnom delu učesnicima su se obratili direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i zamenica šefa Misije OEBS u Srbiji Sara […]
21/05/2021

Sastanak sa predsednikom Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i predsednik Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije Đuzepe Buzia sastali su se u onlajn formatu. Razgovarali su o dosadašnjoj saradnji dveju institucija, koja je započela 2015. godine, nastavljena posredstvom Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013) u periodu […]
17/05/2021

Raspisan novi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD)

Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019 i 88/2019, 11/2021 – autentično tumačenje), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/2020 i 40/21) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje […]
17/05/2021

Poseta studenata Univerziteta Union-Nikola Tesla

Studenti četvrte godine Fakulteta za poslovne studije i pravo-smer bezbednost, Univerziteta Union-Nikola Tesla posetili su Agenciju i u okviru praktične nastave na temu Analitika i bezbednosna obrada podataka, upoznali se sa njenim radom. Dragan Sikimić, direktor Agencije pozdravio je studente i istakao važnost usavršavanja u oblasti koja predstavlja bitan segment […]
17/05/2021

Početak trećeg ciklusa izrade plana integriteta

Početak trećeg ciklusa izrade i sprovođenja plana integriteta predviđen je za 1. novembar 2021. godine. Agencija za sprečavanje korupcije donela je Uputstvo za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS” br. 145/20, 43/21 i 48/21). Prečišćen tekst je dostupan OVDE. Plan integriteta donose i sprovode organi Republike Srbije, autonomne […]