Marijana Milosavljevic

10/09/2021

Od početka primene Zakona o sprečavanju korupcije otvoreno 10.000 naloga na Portalu za obuke

Zakonom o sprečavanju korupcije uvedena je obaveza da svi organi javne vlasti sprovode obuku u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta pod nazivom „Etika i integritet” i da izveštavaju Agenciju o njenom sprovođenju. Navedena obuka je usmerena na jačanje etičkih standarda ponašanja zaposlenih u javnoj upravi, što predstavlja osnov za […]
09/09/2021

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije

Datum oglašavanja: 09.09.2021. Datum isteka roka za prijavljivanje: 17.09.2021. Tekst internog konkursa Prijava na konkurs – obrazac viši savetnik Prijava na konkurs – obrazac savetnik Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak po Internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta  
19/08/2021

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za sprečavanje korupcije

Datum oglašavanja: 19.08.2021. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 27.08.2021. godine Tekst internog konkursa Obrazac prijave Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak
18/08/2021

Obaveštenje o održavanju obuke za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0060/21-11 od 18.08.2021. godine odredio je održavanje Četvrte obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 16. do 17. septembra 2021. godine. Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd. Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu […]
16/08/2021

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta

Datum oglašavanja: 16.08.2021. godine Datum isteka roka prijavljivanja: 24.08.2021. godine Tekst internog konkursa Tekst internog konkursa u vordu Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak
22/07/2021

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi

Datum oglašavanja: 22.07.2021. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 30.07.2021. godine Tekst internog konkursa Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak
21/07/2021

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi

Datum oglašavanja: 06.07.2021. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 14.07.2021. godine Tekst internog konkursa Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za izborni postupak        
30/06/2021

Održan onlajn okrugli sto na temu kontrole finansiranja političkih subjekata u vreme pandemije Kovid – 19

Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR) organizovala je jednodnevnu onlajn radionicu na temu kontrole finansiranja političkih subjekata u specifičnim i izazovnim okolnostima pandemije Korona virusa. Stečena znanja i dobre prakse u ovoj oblasti izneli su predstavnici institucija iz Rumunije, Albanije, Litvanije i Poljske. Predstavnica Agencije govorila je o […]
28/06/2021

Kako poboljšati kvalitet lokalnih antikorupcijskih planova

Agencija za sprečavanje korupcije je u proteklom periodu analizirala više lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) koje su dostavile jedinice lokalne samouprave pre organizovanja javne rasprave i usvajanja LAP-a. Prilikom analize uočeno je nekoliko tipova propusta koji su učestaliji od ostalih, zbog čega smo ih sistematizovali u jednom dokumentu zajedno sa objašnjenjima […]