Marijana Milosavljevic

17/06/2022

Zasedanje Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije

  Predstavnica Agencije za sprečavanje korupcije, Bojana Smartek, rukovoditeljka Grupe za evropske integracije, strateško planiranje i razvoj, učestvovala je na 13. zasedanju Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije, koje se održava u Beču. Na poziv Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala, u svojstvu jednog od glavnih panelista, predstavila je […]
12/05/2022

Drugo ovogodišnje plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Mreža institucija za sprečavanje korupcije (NCPA), na čelu sa Nacionalnom institucijom za transparentnost Grčke, održala je drugo ovogodišnje plenarno zasedanje, na kojem su učestvovali i predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije. Na zasedanju je razmatrano sprovođenje godišnjeg Akcionog plana Mreže, kao i napredak u sledećim oblastima: 1) organizacija vebinara na teme […]
06/05/2022

Obaveza podnošenja konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za lokalne izbore

Agencija za sprečavanje korupcije podseća sve političke subjekte koji su učestvovali u izbornoj kampanji za izbore koji su održani 3. aprila 2022. godine, da saglasno odredbi člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, imaju obavezu da Agenciji podnesu konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje u roku od 30 dana od […]
15/04/2022

Poziv za drugu obuku za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0020/22-11 od  14.04.2022. godine odredio je održavanje Druge obuke za lobistu u 2022. godini, u periodu od  19. do 20. maja 2022. godine. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Rok za podnošenje zahteva je do 09.05.2022. […]
14/04/2022

Predstavnice Agencije na konferenciji o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Pomoćnica direktora Agencije u Sektoru za spoljne poslove i strateški razvoj Ivana Cvetković i šefica Odseka za poslove provere imovine Marija Parezanović Bradara učestvovale su na konferenciji o napretku Republike Srbije u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Događaj je organizovan u okviru istoimenog projekta, koji sprovodi Savet Evrope, a […]
31/03/2022

Postupanje Agencije po prijavama povrede zakona

  Tokom izborne kampanje Agencija za sprečavanje korupcije postupala je po prijavama fizičkih i pravnih lica koje su se odnosile na povrede odredbi Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Agencija je do sada primila više prijava protiv javnih funkcionera i političkih subjekata u vezi sa eventualnim […]
31/03/2022

Objavljivanje preliminarnih izveštaja o troškovima izborne kampanje

Politički subjekti koji učestvuju u izbornoj kampanji bili su dužni da Agenciji dostave preliminarne izveštaje o troškovima izborne kampanje do 28. marta 2022. godine, odnosno sedam dana pre dana glasanja. Agencija ove izveštaje objavljuje u roku od tri dana od dana prijema, ukoliko su formalno uredni, odnosno podneti putem sistema […]
29/03/2022

Agencija podnela izveštaje Narodnoj skupštini

Agencija za sprečavanje korupcije, u skladu sa zakonskom obavezom, podnela je danas Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu za 2021. godinu, kao i Izveštaj o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23-Potpoglavlje Borba protiv korupcije. Izveštaj o radu daje prikaz rezultata rada Agencije u prethodnoj godini, kao i preporuke […]
16/03/2022

Predstavnice Agencije na međunarodnom vebinaru o lobiranju

Pomoćnica direktora za sukob interesa i pitanja lobiranja Verka Atanasković i pomoćnica direktora za spoljne poslove i strateški razvoj Ivana Cvetković učestvovale su na vebinaru o lobiranju, u organizaciji Nacionalne institucije za transparentnost Grčke koja predsedava Mrežom institucija za sprečavanje korupcije. Na vebinaru je predstavljen normativni okvir Srbije, uloga Agencije […]