Marijana Milosavljevic

12/05/2022

Друго овогодишње пленарно заседање Мреже институција за спречавање корупције

Мрежа институција за спречавање корупције (NCPA), на челу са Националном институцијом за транспарентност Грчке, одржала је друго овогодишње пленарно заседање, на којем су учествовали и представници Агенције за спречавање корупције. На заседању је разматрано спровођење годишњег Акционог плана Мреже, као и напредак у следећим областима: 1) организација вебинара на теме […]
06/05/2022

Обавеза подношења коначних извештаја о трошковима изборне кампање за локалне изборе

Агенција за спречавање корупције подсећа све политичке субјекте који су учествовали у изборној кампањи за изборе који су одржани 3. априла 2022. године, да сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, имају обавезу да Агенцији поднесу коначни извештај о трошковима изборне кампање у року од 30 дана од […]
15/04/2022

Позив за другу обуку за лобисту

Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0020/22-11 од  14.04.2022. године одредио је одржавање Друге обуке за лобисту у 2022. години, у периоду од  19. до 20. маја 2022. године. Обука ће се одржати у просторијама Агенције за спречавање корупције, Царице Милице 1, Београд. Рок за подношење захтева је до 09.05.2022. […]
14/04/2022

Представнице Агенције на конференцији о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Помоћница директора Агенције у Сектору за спољне послове и стратешки развој Ивана Цветковић и шефица Одсека за послове провере имовине Марија Парезановић Брадара учествовале су на конференцији о напретку Републике Србије у спречавању прања новца и финансирања тероризма. Догађај је организован у оквиру истоименог пројекта, који спроводи Савет Европе, а […]
31/03/2022

Поступање Агенције по пријавама повреде закона

  Током изборне кампање Агенција за спречавање корупције поступала је по пријавама физичких и правних лица које су се односиле на повреде одредби Закона о спречавању корупције и Закона о финансирању политичких активности. Агенција је до сада примила више пријава против јавних функционера и политичких субјеката у вези са евентуалним […]
31/03/2022

Објављивање прелиминарних извештаја о трошковима изборне кампање

Политички субјекти који учествују у изборној кампањи били су дужни да Агенцији доставе прелиминарне извештаје о трошковима изборне кампање до 28. марта 2022. године, односно седам дана пре дана гласања. Агенција ове извештаје објављује у року од три дана од дана пријема, уколико су формално уредни, односно поднети путем система […]
29/03/2022

Агенција поднела извештаје Народној скупштини

Агенција за спречавање корупције, у складу са законском обавезом, поднела је данас Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду за 2021. годину, као и Извештај о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23-Потпоглавље Борба против корупције. Извештај о раду даје приказ резултата рада Агенције у претходној години, као и препоруке […]
16/03/2022

Представнице Агенције на међународном вебинару о лобирању

Помоћница директора за сукоб интереса и питања лобирања Верка Атанасковић и помоћница директора за спољне послове и стратешки развој Ивана Цветковић учествовале су на вебинару о лобирању, у организацији Националне институције за транспарентност Грчке која председава Мрежом институција за спречавање корупције. На вебинару је представљен нормативни оквир Србије, улога Агенције […]
10/03/2022

Поступање Aгенције у току изборне кампање

Агенција за спречавање корупције поступа у складу са роковима прописаним Законом о спречавању корупције и Законом о финансирању политичких активности. У претходном периоду, Агенција је примила више пријава против јавних функционера и политичких субјеката у вези са евентуалним повредама поменутих закона. По свим пријавама, иако се поједине односе на активности […]