14/07/2010

Galerija

     
08/02/2010

Druga sednica Odbora Agencije

Na drugoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kojoj su prisustvovali i direktorka i zamenik direktora, Odbor je informisan o pristizanju izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, te da će podaci o ukupnom broju primljenih izveštaja i broju ispravnih izveštaja podnetih u roku biti objavljeni na konferenciji za novinare […]
12/02/2014
ACAS2

Agencija učestvovala na panelu „Svrsishodnost trošenja javnih sredstava“

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić učestvovala je danas na okruglom stolu “Svrsishodnost trošenja javnih sredstava”. Na panelu su govorili i državni revizor Radoslav Sretenović i Danijela Bogan iz Uprave za javne nabavke. Rasprava je imala za cilj utvrđivanje načina na koji se troše budžetska sredstva, kao i […]
15/07/2010

Sukob interesa

Odeljenje za rešavanje sukoba interesa kroz postupke rešavanja sukoba interesa, dekumulacije funkcija i odlučivanja o drugim povredama zakona otklanja uzroke za nastanak korupcije. Ukoliko se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je povreda Zakona nastupila, izriču se mere, propisane Zakonom. Cilj tih mera jeste, da se, ukoliko je to moguće, navedene […]
14/07/2010

Organi i organizacija

Odbor Agencije Direktor Organizaciona shema        
26/01/2010

Prva sednica Odbora Agencije

Na prvoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kojoj su prisustvovali i direktorka i zamenik direktora, zauzeto je mišljenje da sudije, sudije za prekšaje, tužioci i zamenici tužioca koji nisu izabrani na poslednjem reizboru nisu funkcioneri u smislu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije pa samim tim nisu […]
31/01/2014

Agencija izrekla meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje predsedniku GO Mladenovac

Odbor Agencije je na sednici 27. novembra 2013. godine, odbio kao neosnovanu žalbu predsednika gradske opštine Mladenovac Dejana Čokića izjavljenu protiv prvostepenog rešenja od 9. avgusta 2013. godine, kojim mu je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje.
15/07/2010

Istraživanje i saradnja sa civilnim društvom

Grupa za istraživanja, odnose sa medijima i civilnim društvom   Osnove aktivnosti ove grupe biće usmerene na saradnju sa naučnim institucijama, nevladnim organizacijama, strukovnim udruženjima, medijima kako bi se realizovale aktivnosti, u skladu sa antikorupcijskom strategijom i akcionim planom, koje treba da dovedu do otklanjanja uzroka korupcije. Svi ovi subjekti […]
29/01/2014
logo

Funkcioneri u javnim nastupima moraju da poštuju Zakon o Agenciji

Agencija za borbu protiv korupcije upozorava sve javne funkcionere da su i tokom kampanja za izbor poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i za izbor odbornika Skupštine Grada Beograda dužni da uvek nedvosmisleno predoče sagovornicima i javnosti da li iznose stav organa u kojem vrše javnu funkciju ili stav političke stranke, […]