14/07/2010

Strategija i AP

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
08/03/2010

Peta sednica odbora Agencije

Članovi Odbora Agencije i direktorka su na petoj sednici razgovarali o primeni propisa i merila na osnovu kojih bi se davala saglasnost za obavljanje druge javne funkcije, odnosno drugog posla ili druge delatnosti. Usvojen je pravni stav o tome koji sve funkcioneri i u kojim slučajevima imaju pravo da od […]
20/02/2014
DSCN1126

Obuka za predstavnike organizacija civilnog društva

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je 18. i 19. februara na poziv udruženja građana Inicijativa za demokratsko društvo održalo obuku „Mehanizmi za sprečavanje korupcije“ u prostorijama Kancelarije za mlade gradske opštine Zvezdara. Obuci je prisustvovalo dvanaest predstavnika udruženja: Inicijativa za demokratsko društvo, Srbija u pokretu, Centar […]
15/07/2010

Sektor za opšte poslove

Grupa za kadrovske poslove Osnovne aktivnosti Grupe odnose se na pripremu predloga opštih i pojedinačnih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa, pripremu predloga kadrovskog plana ali i praćenje kadrovske osposobljenosti zaposlenih. Takođe, poslovi Grupe obuhvataju i utvrđivanje programa obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih kao i praćenje njegove realizacije. Grupa za kadrovske […]
14/07/2010

Odluke po žalbama

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
24/02/2010

Četvrta sednica odbora Agencije

Odbor Agencije i direktorka su na četvrtoj sednici razgovarali o nadležnostima koji su u zakonu opšte definisane kao nadležnosti Agencije. Članovi Odbora i direktorka su se saglasili da neće biti podele nadležnosti, već će se sporna pitanja rešavati na sednicama Odbora Agencije i formulisati ih u formi pravnih stavova.
20/02/2014
IMG_1394

Sastanak sa članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović razgovarao je sa članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE) za posmatranje izbora u Srbiji. Predstavnici Agencije su im predstavili zakonodavni okvir i nadležnosti Agencije u vezi sa kontrolom finansiranja političkih aktivnosti.
02/07/2013

Pres jun 2013

Jun, 2013. Datum Medij Naslov Format 28.6.2013. Politika Poslanici podržali izveštaje DRI i Agencije za borbu protiv korupcije 28.6.2013. Privredni pregled Sporost u postupanju sudova 28.6.2013. Dnevnik Imovina funkcionera pod lupom 24.6.2013. TV Skaj plus Borba protiv korupcije u Srbiji wmv 24.6.2013. Akter Tatjana Babić: Agencija sve efikasnija pdf 24.6.2013. […]
14/07/2010

Mere o povredi zakona

      STRANICA JE U IZGRADNJI