15/07/2010

Sektor za opšte poslove

Grupa za kadrovske poslove Osnovne aktivnosti Grupe odnose se na pripremu predloga opštih i pojedinačnih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa, pripremu predloga kadrovskog plana ali i praćenje kadrovske osposobljenosti zaposlenih. Takođe, poslovi Grupe obuhvataju i utvrđivanje programa obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih kao i praćenje njegove realizacije. Grupa za kadrovske […]
14/07/2010

Odluke po žalbama

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
24/02/2010

Četvrta sednica odbora Agencije

Odbor Agencije i direktorka su na četvrtoj sednici razgovarali o nadležnostima koji su u zakonu opšte definisane kao nadležnosti Agencije. Članovi Odbora i direktorka su se saglasili da neće biti podele nadležnosti, već će se sporna pitanja rešavati na sednicama Odbora Agencije i formulisati ih u formi pravnih stavova.
20/02/2014
IMG_1394

Sastanak sa članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović razgovarao je sa članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE) za posmatranje izbora u Srbiji. Predstavnici Agencije su im predstavili zakonodavni okvir i nadležnosti Agencije u vezi sa kontrolom finansiranja političkih aktivnosti.
02/07/2013

Pres jun 2013

Jun, 2013. Datum Medij Naslov Format 28.6.2013. Politika Poslanici podržali izveštaje DRI i Agencije za borbu protiv korupcije 28.6.2013. Privredni pregled Sporost u postupanju sudova 28.6.2013. Dnevnik Imovina funkcionera pod lupom 24.6.2013. TV Skaj plus Borba protiv korupcije u Srbiji wmv 24.6.2013. Akter Tatjana Babić: Agencija sve efikasnija pdf 24.6.2013. […]
14/07/2010

Mere o povredi zakona

      STRANICA JE U IZGRADNJI    
17/02/2010

Treća sednica Odbora Agencije

Agencija za borbu protiv korupcije je na trećoj sednici u formi pravnih stavova donela sledeće odluke:
14/02/2014

Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom saopštenja Prekršajnog apelacionog suda

Agencija je, postupajući po službenoj dužnosti, a u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, 11. februara 2014. godine pokrenula postupak za odlučivanje o tome da li je ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović u vršenju javne funkcije postupala suprotno odredbama člana 29. stav 2. i 4. Zakona o […]
03/06/2013

Pres maj 2013.

Maj, 2013. Datum Medij Naslov Format 31.5.2013. RTS 1 U predizbornoj kampanji potrošeno 35 miliona evra wmv 31.5.2013. Prva Srpska TV Kontrola finansiranja političkih partija wmv 29.5.2013. Danas Koji je vaš sledeći potez? pdf 27.5.2013. Blic Firme osnovane samo zbog doniranja novca strankama pdf 24.5.2013. Privredni pregled Gotov Zakon o […]