30/07/2013

Помоћ код спровођења мера из плана интегритета

Када сте урадили свој план интегритета потребно је следеће две године спровeсти одабране мере. Ово је мала помоћ, односи се на спровођење мера из заједничких области плана интегритета. За сваку меру из плана интегритета наведене су активности, фазе у спровођењу, начин на који се те активности могу спровести, рокови, одговорна […]
15/07/2010

Планови интегритета

Основна активност Одсека за планове интегритета јесте да формулише смернице за израду планова интегритета оних субјеката који су Законом о Агенцији обавезни да планове израде и имплементирају. Поред израде смерница, одсек ће пратити њихово доношење и спровођење, и у сарадњи са групом за програме обуке, стараће се о обуци лица […]
14/07/2010

Годишњи извештаји

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
24/03/2010

Шеста седница одбора Агенције

На шестој, редовној седници Агенције за борбу против корупције Одбор Агенције усвојио је Извештај о утрошеним средствима за 2009. годину. Агенцији су одобрена средства у буџету Републике Србије у укупном износу од 9.008.000,00 динара, а ребалансом буџета Републике Србије за 2009. годину одобрена су средства у укупном износу од 10.108.000,00 […]
25/02/2014

Једногласно у борби против корупције

На петом координационом састанаку на тему корупција у просвети, формирана је координациона радна група за унапређење нормативног и координациона радна група за унапређење институционалног оквира у просвети. Радне групе усвојиле су препоруке с циљем да укажу на кључне проблеме у вези са корупцијом у просвети. Све препоруке усвојене су једногласно, […]
19/07/2013

Директиве

Директива за уређење процедура о интерним контролама и интерним контролним поступцима
15/07/2010

Служба за међународну сарадњу

Међународна сарадња има изузетно важну улогу у превенцији и сузбијању корупције с обзиром на чињеницу да је корупција повезана са организованим и привредним криминалом укључујући и прање новца и представља озбиљну претњу одрживом демократском и економском развоју и институционалној стабилности сваке земље. Сузбијање корупције је одговорност свих држава што међународну […]
14/07/2010

Стратегија и АП

      СТРАНИЦА ЈЕ У ИЗГРАДЊИ    
08/03/2010

Пета седница одбора Агенције

Чланови Одбора Агенције и директорка су на петој седници разговарали о примени прописа и мерила на основу којих би се давала сагласност за обављање друге јавне функције, односно другог посла или друге делатности. Усвојен је правни став о томе који све функционери и у којим случајевима имају право да од […]