03/10/2013

Postupanje po predstavkama pravnih i fizičkih lica

  Informacije o predstavkama građana dajemo ponedeljkom i četvrtkom od 11 do 14 časova na broj telefona 011 41 49 100, taster 1 OPŠTE O PREDSTAVKAMA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA PRAKSA SEKTORA ZA POSTUPANJE PO PREDSTAVKAMA
17/05/2011
indjijamala-1

Edukacije đaka i funkcionera u Inđiji

U sali Kulturnog centra u Inđiji održane su, 12. i 13. maj, dve sesije obuka za predstavnike tri đačka parlamenta srednjih škola u Inđiji. Obrađivane su sledeće teme: pojmovi korupcije, etike i ntegriteta; mehanizmi za sprečavanje korupcije na međunarodnom i nacionalnom nivou; uloga i mandat Agencije za borbu protiv korupcije; […]
16/03/2011

pres februar 2011.

Februar 2011. Datum Medij Naslov Format 28.02.2011. Akter Zakon ponovo pred Evropskom i Venecijanskom komisijom pdf 28.02.2011. Politika Markovićeva: Nepotrebne tenzije zbog finansiranja partija pdf 28.02.2011. Večernje novosti Traži zaštitu pdf 26.02.2011. Kurir Šta im daruju pdf 26.02.2011. Politika Prva ekspertska misija EU završila posetu pdf 25.02.2011. TV Avala Nedopustivo […]
23/06/2010

Dvanaesta sednica odbora Agencije

Na dvanaestoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, 23. juna, članovi Odbora informisani su o raspisivanju konkursa za popunu radnih mesta u Agenciji.
21/03/2014
DSCN1133

Održan seminar za rukovodioce zaposlene u organima AP Vojvodine

Odeljenje za edukacije, kampanje i saradnju sa civilnim društvom je na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji između Agencije za borbu protiv korupcije i Službe za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine, 20. marta održalo seminar pod nazivom „Prevencija korupcije: Lična i profesionalna etika“ u prostorijama Centra za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine u […]
16/05/2011
sesijabgd

Prvi seminar za predstavnike kadrovskih službi republičkih organa

Danas je u Palati Srbija održan prvi od tri seminara za prvu od tri grupe predstavnika kadrovskih službi, i to iz republičkih organa. Obrađeni su pojmovi korupcije, etike i integriteta, kako individualnog tako i institucionalnog, predstavljen je mandat Agencije za borbu protiv korupcije i drugi pojmovi vezani za stratešku borbu […]
15/03/2011

Pres januar 2011.

Januar 2011. Datum Medij Naslov Format 31.01.2011. RTS 1 Funkcioneri moraju da prijave povećanje imovine pdf 31.01.2011. Kurir Političarima rastu slamarice pdf 31.01.2011. Blic Poslanici neće moći da smene kontrolore vlasti pdf 31.01.2011. Blic Tri godine zatvora za svakog ko krije donatore stranke pdf 30.01.2011. Kurir Izjava pdf 29.01.2011. RTS […]
02/06/2010

Jedanaesta sednica odbora Agencije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije odlučio je na današnjoj sednici da od Ustavnog suda Srbije zatraži integralni tekst rešenja kojim je odlučeno o donošenju privremene mere kojom je obustavljeno izvršenje radnji na osnovu člana 82. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
13/03/2014
P1200424

Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Poreske uprave i Agencije za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije i Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije zaključile su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji kojim se obavezuju da blagovremeno i koordinirano planiraju i prate zajedničke obaveze koje se tiču dostupnosti, načina razmene podataka kao i određivanja lica koja imaju pristup podacima.