05/11/2013

Saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije povodom tvrdnji novinarke Dragane Sotirovski da joj je prećeno

Agencija za borbu protiv korupcije apeluje na sve nadležne organe da hitno preispitaju tvrdnje da je Ljiljana Isaković, direktorka Specijalne bolnice „Sokobanja“, pretila Dragani Sotirovski, dopisnici RTC iz Niša, jer je izveštavala o korupciji i drugim nezakonitostima u ovoj ustanovi. Eventualna istinitost ovih tvrdnji narušila bi ugled javne funkcije i […]
19/06/2012

Služba za rešavanje sukoba int.

Služba za rešavanje sukoba interesa kroz postupke rešavanja sukoba interesa, dekumulacije funkcija i odlučivanja o drugim povredama zakona otklanja uzroke za nastanak korupcije. Ukoliko se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je povreda Zakona nastupila, izriču se mere, propisane Zakonom. Cilj tih mera jeste, da se, ukoliko je to moguće, navedene […]
07/09/2011

Odbor Agencije ponovo odlučuje po presudi Upravnog suda

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije, na sednici održanoj 7. septembra 2011. godine, razmatrao je informacije o radu Agencije i odlučivao po žalbama javnih funkcionera na odluke Agencije za borbu protiv korupcije. Na sednici Odbora konstatovan je i prijem presude Upravnog suda po tužbi javnog funkcionera Aleksandra Tijanića na konačnu […]
18/05/2011

8. sednica Odbora Agencije

Na osmoj sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, održanoj 18.05.2011. godine, za predsednika Odbora izabran je prof. dr Zoran Stojiljković. Povodom pokušaja diskreditacije rada Agencije tvrdnjama nekih političara da su direktorka i Odbor Agencije eksponenti Demokratske stranke, kao i da članovi Odbora primaju više naknada, Odbor Agencije je konstatovao […]
14/05/2014
za_stampu

Potpisan sporazum o saradnji Agencije i Kriminalističko-policijske akademije

Agencija za borbu protiv korupcije i Kriminalističko-policijska akademija potpisali su Sporazum o poslovnoj i obrazovnoj saradnji 14. maja 2014. godine. Saradnja će se bazirati na razmeni iskustava, a studenti će imati priliku da nova znanja i veštine stiču kroz za njih posebno osmišljena predavanja, istraživačke i planske seminare. Agencija i […]
19/12/2013

Odsek za istraživanja i razvoj

24/10/2013
Srbija_u_pokretu_2

Glasno protiv korupcije u zdravstvu

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović govorio je 24. oktobra na konferenciji udruženja građana Srbija u pokretu kada su javnosti predstavljeni rezultati projekta “Mladi novinari u akciji: Glasno za zdravstvo!”. Projekat je usmeren, pre svega, na objavljivanje istraživačkih tekstova i pokretanje SMS servisa za prijavu korupcije u […]
19/06/2012

Služba za odnose sa javnošću

Priprema, određuje i sprovodi komunikacionu strategiju Agencije; prati, analizira i upravlja problemima proistekli iz medijskog izveštavanja o Agencije; planira, obavlja savetodavno-analitičke poslove u vezi sa javnim nastupima i prezentacijama Agencije; vodi evidencije o predstavnicima medija kao i o medijskim nastupima predstavnika Agencije; izdaje saopštenja za javnost, organizuje intervjue u medijima; […]
26/08/2011
Ancii

Centar za ljudska prava iz Niša: Antikorupcijska analiza Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i odgovarajućih pravilnika

Juče, 25. avgusta, u Medija centru u Beogradu, u organizaciji Centra za ljudska prava iz Niša, održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljena antikorupcijska analiza Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i odgovarajućih pravilnika koju je izradio Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Na konferenciji je učestvovala i […]