03/04/2014

Rezultati rada Sektora za operativne poslove u 2013.

Sektor za operativne poslove Agencije za borbu protiv korupcije objavio je rezultate rada Odeljenja za kontrolu imovine funkcionera i Odeljenja za registre, koje možete pogledati na ovoj stranici. Liste su objavljene u cilju obaveštavanja javnosti. Za sva navedena lica važi pretpostavka nevinosti, u skladu sa Ustavom i zakonom. Samo pokretanje […]
13/01/2014

PRES 2013.

Decembar,2013. Novembar, 2013. Oktobar, 2013. Septembar, 2013. Avgust, 2013. Jul, 2013. Jun, 2013. Maj, 2013. April, 2013. Mart, 2013. Februar, 2013. Januar, 2013.
08/11/2013
IMG_0907

Potpisan sporazum o saradnji Agencije i Fakulteta organizacionih nauka

Agencija za borbu protiv korupcije i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu potpisali su Sporazum o dugoročnoj saradnji i razvoju menadžerskih, obrazovnih, istraživačkih i projektnih potencijala obe institucije. Saradnja će se bazirati na unapređenju posebnih disciplina vezanih za razvoj informacionog društva i elektronskih komunikacija, pružanje informacionih usluga, razvoj i funkcionisanje […]
19/06/2012

Služba za kontrolu finansiranja političkih subjekata

Obavlja poslove prijema godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju političkih stranaka; prijema i kontrole izveštaja o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju; prijema i kontrole izveštaja o prilozima i o imovini političkih subjekata; javnog objavljivanja finansijskih izveštaja o redovnom radu i izbornih kampanja političkih subjekata; saradnje […]
20/10/2011
Vesti

Održana dva seminara „Mehanizmi za borbu protiv korupcije u Srbiji“

Odsek za programe obuke Agencije za borbu protiv korupcije je u dva termina,      od 26 – 28. septembra i od 12 –  14. oktobra organizovao seminar pod nazivom Mehanizmi za borbu protiv korupcije u Srbiji za studente završnih godina studija i diplomce koji su konkurisali na dosadašnja tri konkursa za […]
12/07/2011

10. sednica Odbora Agencije

Odbor Agencije je na desetoj sednici odlučivao po žalbama na četiri prvostepene odluke direktorke Agencije i po jednom predlogu za ponavljanje. U svim slučajevima Odbor je doneo odluku o odbijanju žalbe, odnosno predloga za ponavljanje postupka funkcionera, a reč je o sledećim funkcionerima: Dragana Petrović, Jovan Šević, Dragomir Cimeša, Dragan […]
19/05/2014
ZnakHorizontalnoCirilicaveci

Izveštaj o kampanji za izbore narodnih poslanika dostavile su sve parlamentarne stranke

Svi politički subjekti, osim grupe građana ,,Patriotski front – Dr Borislav Pelević”, podneli su Agenciji za borbu protiv korupcije Izveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor narodnih poslanika.
01/04/2014

Rokovi za dostavljanje izveštaja – finansiranje političkih subjekata

Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su dužni da dostave izveštaje o troškovima izbornih kampanja u 2014, kao i Godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji. Rokove […]
13/01/2014

Pres decembar 2013.

Decembar, 2013. Datum Medij Naslov Format 29.12.2013. RTS 1 Korak napred u institucionalnoj borbi protiv korupcije wmv 29.12.2013. TV Sky plus Povodom raspleta spornih privatizacija wmv 28.12.2013. TANJUG Babić: Uložen trud dao rezultate pdf 28.12.2013. Blic Tatjana Babić: Uloženi trud dao rezultate u rasvetljavanju spornih privatizacija pdf 24.12.2013. Prva srpska […]