22/07/2010

Проба архива

Ово је текст чланка…..
20/07/2010

Нешто најновије

Ово је најновији чланак који хоћемо да линкујемо из менија….
20/07/2010

Пословник о …. 22.јул 2010.

  III НАЧИН РАДА Члан 8. (1) Предмети се распоређују у рад члану Одбора – известиоцу, према редоследу увођења у уписник Одбора и азбучном реду презимена чланова Одбора. (2) Изузетно, Одбор или председник Одбора може поједини предмет распоредити и мимо редоследа из става 1. овог члана ако се ради о […]
19/07/2010

У току је конкурс за стажирање у Агенцији

У току је конкурс за стажирање у Агенцији за борбу против корупције. Детаље конкурса као и формулар који је потребно попунити можете наћи у делу Посао у Агенцији.
10/06/2014

Саопштење за јавност поводом недозвољеног утицаја на в.д. директора Агенције за приватизацију

Агенција за борбу против корупције се поводом обавештења в.д. директора Агенције за приватизацију Виде Узелац због недозвољеног утицаја коме је у вршењу јавне функције изложена од стране функционера Предрага Микића 2. јуна обратила председнику Републике, чији је он саветник за привреду, ради покретања одговарајућег поступка, а у складу са одредбама […]
07/05/2014

Обавештење за одговорне субјекте Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за њено спровођење

Агенција подсећа одговорне субјекте да рок за подношење следећег кварталног извештаја о спровођењу Стратегије и Акционог плана истиче 15. јула 2014. године и треба да обухвати период од 1. априла до 30. јуна. Одговорни субјекти треба да извештавање наставе на исти начин, на основу Смерница за извештавање о спровођењу и […]
07/02/2014

Забрана коришћења јавних ресурса и јавних функција у сврху изборне кампање

Јавни функционери и поред упозорења Агенције за борбу против корупције настављају да користе јавне ресурсе и јавне функције за промоцију политичких субјеката. На овај начин они збуњују бираче јер својим понашањем остављају простор сумњи да посете електранама, коповама, другим јавним предузећима и јавним установама као и сусрете које имају у […]
24/12/2013

Ризици корупције у предлогу Закона о националним саветима националних мањина

Агенција за борбу против корупције мишљења је да предложене измене и допуне Закона садрже ризике корупције који се односе на употребу недовољно прецизних формулација, постојање правних празнина, неусаглашеност појединих одредаба и препуштање министру да подзаконским актима уреди одређена питања која би требало уредити законом.
17/04/2013
lubardaa

Проф. др Бранко Лубарда нови председник Одбора Агенције

Прва седница новог сазива Одбора Агенције за борбу против корупције одржана је 17. априла 2013. године. За председника Одбора изабран је једногласно проф. др Бранко Лубарда, док је заменик председника Одбора Злата Ђорђевић. Чланови одбора су : проф. др Радмила Васић, проф др Евица Петровић, Зоран Вујичић, проф. др Божо […]