06/02/2015

Učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

06/02/2015

Potpisan Sporazum sa Upravom za sprečavanje pranja novca

06/02/2015

Izveštaj o sistemu pravosuđa

06/02/2015

Agencija i FON potpisali Sporazum o saradnji

06/02/2015

Dodela sertifikata stažistima

06/02/2015

9. decembar 2013. – Narodna skupština

06/02/2015

Dodela nagrada – „Kad malo bolje razmislim“

06/02/2015

Obaveštenje za odgovorne subjekte Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za njeno sprovođenje

Agencija podseća odgovorne subjekte da rok za podnošenje sledećeg kvartalnog izveštaja o sprovođenju Strategije i Akcionog plana ističe 15. aprila 2015. godine i treba da obuhvati period od 1. januara do 31. marta. Odgovorni subjekti treba da izveštavanje nastave na isti način, na osnovu Smernica za izveštavanje o sprovođenju i […]
05/02/2015

Trening za etiku i integritet u javnoj administraciji