29/05/2015

Коментари Агенције на трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, потпоглавље борба против корупције

Трећи Нацрт акционог плана за Поглавље 23, који је објављен на интернет презентацији Министарства правде, захтева одговарајуће измене у циљу обезбеђивања делотворног и ефикасног надзора над његовим спровођењем. Основно питање у вези са надзором Агенције над спровођењем овог документа јесте да ли ће се надзор односити искључиво на активности и […]
27/05/2015

Разрешена директорка Специјалне болнице у Сокобањи

Министарство здравља je 25. маја обавестило Агенцију за борбу против корупције да је разрешило Љиљану Исаковић са јавне функције директора Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести „Сокобања“ у Сокобањи. Агенција подсећа јавност да је Министарству 15.12.2014. године упутила иницијативу за разрешење Љиљане Исаковић пошто је утврђено да је као директорка […]
26/05/2015

Процена ризика корупције у прописима није формалност

Jуче, 25. маја, одржана је конференција „Транспарентност, борба против корупције и европске интеграције“ у организацији Транспарентности Србија. Ова конференција представља завршни догађај пројекта „Повећана транспарентност и ефикасност јавног сектора у областима јавних набавки, доступности информацијама, припреме прописа и јавно-приватних партнерстава“, који је организација Транспарентност – Србија спроводила у протеклих 18 […]
22/05/2015

Организације цивилног друштва као учесници у креирању и праћењу националних стратегија

У Београду је данас одржан консултативни састанак са организацијама цивилног друштва (ОЦД) који је организовала Агенција за борбу против корупције. Ови састанци представљају меру из Акционог плана за спровођење антикорупцијске стратегије од 2013. до 2018. године и њихов циљ је подизање капацитета ОЦД за активније укључивање у борбу против корупције. […]
21/05/2015

Филмови за јачање етике и интегритета у јавној управи

 У току је снимање 7 кратких едукативних филмова које ће Агенција за борбу против корупције користити у својим едукативним активностима за јавне службенике и функционере. За реализацију филмова задужена је продукцијска кућа Беомедија, а пројекат финансијски подржава USAID/JRGA (Пројекат за реформу правосуђа и добру управу). Завршетак снимања планиран је за […]
19/05/2015

Међуинституционална сарадња у оквиру реализације мера из Акционог плана за борбу против корупције

Агенција за приватизацију, као носилац активности 3.3.2.1. Акционог плана за борбу против корупције, иницирала је израду Меморандума о сарадњи између ове институције и Врховног касационог суда, Министарства унутрашњих послова, Републичког јавног тужилаштва, Савета за борбу против корупције и Агенције за борбу против корупције, који је потписан у мају 2014. године. […]
18/05/2015

Унапређење капацитета полиције у борби против корупције

Представници Агенције за борбу против корупције обратили су се групи од 25 инспектора и 2 тужиоца за организовани криминал на другом семинару у оквиру пројекта „Унапређење капацитета полиције Србије у борби против корупције“, који финансијски подржава Министарство спољних послова Норвешке, а у реализацији Управе криминалистичке полиције и Мисије ОЕБС у […]
14/05/2015

Обавештење о обавези извештавања о спровођењу мера из плана интегритета

У складу са чланом 59. став 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС и 8/15-УС) прописано је да Агенција прати доношење и спровођење плана интегритета. Чланом 21. Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“, бр. 80/10) прописано је да […]
13/05/2015

Донето 41 решење о губитку права на добијање средстава из јавних извора за политичке субјекте

Агенција за борбу против корупције је донела до сада укупно 41 решење о губитку права на добијање средстава из јавних извора намењених за финансирање редовног рада политичког субјекта за наредну календарску годину и то 31 решење током 2014. године и 10 решења од почетка 2015. године. Доношењу решења претходила је […]