04/05/2015

Rezultati rada kontrole Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije je tokom 2015. godine podnela Odeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva 6 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioner nije prijavio imovinu Agenciji ili je dao lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini (član 72. Zakona o Agenciji […]
29/04/2015

Prvi presek stanja prihoda i rashoda političkih stranaka za 2014. godinu

Rok za dostavljanje Godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu istekao je 15. aprila 2015. godine za elektronsku formu i 23. aprila 2015. godine za pisanu formu. Sve registrovane političke stranke i politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima (97 političkih stranaka i 111 grupa građana) imali su obavezu da […]
28/04/2015

Debata u Nišu kao završna aktivnost projekta „Gradovi protiv kumulacije funkcija“

U Nišu je juče, 27. aprila, održana javna debata „Antikorupcijski dijalog: gradovi protiv kumulacije funkcija“ u organizaciji Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF). Ova debata je završna aktivnost u okviru projekta „Gradovi protiv kumulacije funkcija“ Biroa za društvena istraživanja i niškog LAF za koji su sredstva dobili 2014. godine na konkursu Agencije […]
24/04/2015

Zakon o Agenciji kao tema za polaganje državnog stručnog ispita

Danas se održava prvo predavanje predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije u okviru programa Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije (SUK) za pripremu državnih službenika za polaganje državnog stručnog ispita. Predavači su Tatjana Babić, direktorka Agencije, Vladan Joksimović, zamenik direktora i Marijana Obradović, pomoćnica direktora. Zakon o Agenciji za […]
22/04/2015

Ambasador Kraljevine Holandije u poseti Agenciji

Danas su u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije bili ambasador Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, Loren Stokvis i predstavnik pravnog odeljenja Ambasade, Aleksandar Momirov. Na sastanku se razgovaralo o sprovođenju antikorupcijskih politika u Srbiji, o Zakonu o zaštiti uzbunjivača, kao i o kriterijumima za učešće predstavnika Agencije u radnim […]
22/04/2015

Predstavnici Agencije na sednici Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine AP Vojvodine

Na poziv Odbora za administrativna i mandatna pitanja Skupštine AP Vojvodine, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, zamenik direktora Vladan Joksimović i načelnica Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa Verka Atanasković, prisustvovali su 21. aprila sednici ovog odbora u Novom Sadu. Poziv je usledio sa namerom da se […]
21/04/2015

Agencija objavila Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o policiji

Ministarstvo unutrašnjih poslova pripremilo je Nacrt zakona o policiji, povodom kojeg je u periodu od 26. marta do 20. aprila održana javna rasprava. Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama ovog nacrta Agencija je uputila Ministarstvu 16. aprila.
15/04/2015

NOVI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Javne nabavke male vrednosti usluga broj 404-02-37/15-03 za 2015. godinu Usluge štampanja Poziv Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora
15/04/2015

Godišnji plan provere Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

Na internet prezentaciji Agencije za borbu protiv korupcije nalazi se lista sa imenima funkcionera čiji su Izveštaji o imovini i prihodima predmet provere u 2015. godini. Sa Godišnjim planom kategorija funkcionera čiji će Izveštaji biti proveravani saglasio se Odbor Agencije na 19. sednici održanoj 17. decembra 2014. Zatim je sačinjena […]