27/05/2015

Razrešena direktorka Specijalne bolnice u Sokobanji

Ministarstvo zdravlja je 25. maja obavestilo Agenciju za borbu protiv korupcije da je razrešilo Ljiljanu Isaković sa javne funkcije direktora Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“ u Sokobanji. Agencija podseća javnost da je Ministarstvu 15.12.2014. godine uputila inicijativu za razrešenje Ljiljane Isaković pošto je utvrđeno da je kao direktorka […]
26/05/2015

Procena rizika korupcije u propisima nije formalnost

Juče, 25. maja, održana je konferencija „Transparentnost, borba protiv korupcije i evropske integracije“ u organizaciji Transparentnosti Srbija. Ova konferencija predstavlja završni događaj projekta „Povećana transparentnost i efikasnost javnog sektora u oblastima javnih nabavki, dostupnosti informacijama, pripreme propisa i javno-privatnih partnerstava“, koji je organizacija Transparentnost – Srbija sprovodila u proteklih 18 […]
22/05/2015

Organizacije civilnog društva kao učesnici u kreiranju i praćenju nacionalnih strategija

U Beogradu je danas održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) koji je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije. Ovi sastanci predstavljaju meru iz Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije od 2013. do 2018. godine i njihov cilj je podizanje kapaciteta OCD za aktivnije uključivanje u borbu protiv korupcije. […]
21/05/2015

Filmovi za jačanje etike i integriteta u javnoj upravi

 U toku je snimanje 7 kratkih edukativnih filmova koje će Agencija za borbu protiv korupcije koristiti u svojim edukativnim aktivnostima za javne službenike i funkcionere. Za realizaciju filmova zadužena je produkcijska kuća Beomedija, a projekat finansijski podržava USAID/JRGA (Projekat za reformu pravosuđa i dobru upravu). Završetak snimanja planiran je za […]
19/05/2015

Međuinstitucionalna saradnja u okviru realizacije mera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Agencija za privatizaciju, kao nosilac aktivnosti 3.3.2.1. Akcionog plana za borbu protiv korupcije, inicirala je izradu Memoranduma o saradnji između ove institucije i Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog javnog tužilaštva, Saveta za borbu protiv korupcije i Agencije za borbu protiv korupcije, koji je potpisan u maju 2014. godine. […]
18/05/2015

Unapređenje kapaciteta policije u borbi protiv korupcije

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije obratili su se grupi od 25 inspektora i 2 tužioca za organizovani kriminal na drugom seminaru u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta policije Srbije u borbi protiv korupcije“, koji finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a u realizaciji Uprave kriminalističke policije i Misije OEBS u […]
14/05/2015

Obaveštenje o obavezi izveštavanja o sprovođenju mera iz plana integriteta

U skladu sa članom 59. stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08, 53/10, 66/11-US, 67/13-US i 8/15-US) propisano je da Agencija prati donošenje i sprovođenje plana integriteta. Članom 21. Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS“, br. 80/10) propisano je da […]
13/05/2015

Doneto 41 rešenje o gubitku prava na dobijanje sredstava iz javnih izvora za političke subjekte

Agencija za borbu protiv korupcije je donela do sada ukupno 41 rešenje o gubitku prava na dobijanje sredstava iz javnih izvora namenjenih za finansiranje redovnog rada političkog subjekta za narednu kalendarsku godinu i to 31 rešenje tokom 2014. godine i 10 rešenja od početka 2015. godine. Donošenju rešenja prethodila je […]
12/05/2015

Saradnjom i edukacijama do bolje implementacije Zakona o agenciji

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije su danas, 12. maja, na poziv Skupštine Grada Beograda održali predavanje funkcionerima, članovima Gradskog veća Grada Beograda, direktorima javnih preduzeća i odbornicima na teme: prijavljivanja imovine i prihoda funkcionera, prijavljivanja poklona i pitanje sukoba interesa. U prepunoj sali Gradske skupštine prisutnima su se obratili […]