19/01/2016

Мишљење о Предлогу закона о полицији – отклонити ризике корупције

Агенција за борбу против корупције упутила је 18. јануара 2016. године Влади и Народној скупштини мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о полицији. Предлог закона садржи извесне новине које могу бити од значаја за превенцију корупције. Прецизније, Предлогом закона предвиђено је увођење теста интегритета, анализе ризика од […]
18/01/2016

Мишљење о Предлогу закона о оглашавању

Агенција за борбу против корупције упутила је Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Народној скупштини и Влади мишљење о Предлогу закона о оглашавању. Агенција за борбу против корупције сматра да je законским одредбама поред осталог неопходно предвидети обавезу државних органа да оглашавање у медијима врше без уговарања услуга посредничких агенција; прописати […]
15/01/2016

Случај Татјане Ђаконов

Агенција за борбу против корупције подсећа да је улога узбуњивача од непроцењивог значаја за откривање корупције. Како би грађани били охрабрени да јавно проговоре о корупцији неопходно је да након тога уследи адекватна реакција институција. За ефикасну заштиту узбуњивача, ефикасно откривање и кривично гоњење дела корупције неопходна је координација између […]
14/01/2016

Изјашњење политичке странке Савез војвођанских Мађара поводом расподеле субвенција владе Мађарске

Агенција за борбу против корупције упутила је 24. децембра 2015. захтев за изјашњење политичкој странци Савез војвођанских Мађара у вези са информацијом пласираном у медијима да ће ова странка, заједно са владом Мађарске као донатором, расподељивати субвенције за развој предузетништва у Војводини. Савез војвођанских Мађара је, 12. јануара 2016, у […]
14/01/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима

Агенција за борбу против корупције обавештава функционере који су са стањем на дан 31. децембра 2015. године имали промене у имовини и приходима у вредности више од 4.000 евра, дужни да до 31. јануара 2016. године поднесу Извештај о битним променама. На основу званичних података Републичког завода за статистику, годишња […]
30/12/2015

Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Агенције и МУП Републике Србије

Агенција за борбу против корупције и Министарство унутрашњих послова Републике Србије закључили су Споразум о пословно-техничкој сарадњи у циљу успостављања сарадње ради међусобне размене података из свог делокруга, у складу са важећим законима. Министарство унутрашњих послова ће на захтев Агенције за борбу против корупције достављати податке из евиденција које води, […]
30/12/2015

Други пишу: Суд потврдио – Алексић треба да буде смењен

Портал Јужне вести објавио је информацију да је Управни суд одбио тужбу нишког градског већника Срђана Алексића против одлуке Агенције за борбу против корупције. Агенција је у октобру 2014. године објавила препоруку за разрешење овог нишког функционера због сукоба интереса, Одбор Агенције у марту 2015. године одбио жалбу, а Уставни […]
25/12/2015

Објављен Извештај о контроли финансирања политичких субјеката у 2014. години

Агенција за борбу против корупције објављује Извештај о контроли финансирања политичких субјеката у 2014. години. Поред тога што врши контролу, Агенција континуирано ради на повећању транспарентности финансирања политичких активности, а једна од активности у том процесу је и објављивање годишњег извештаја о финансирању политичких активности. Извештај о контроли финансирања политичких […]
23/12/2015

О борби против корупције у Италији – епизода у продукцији РТС из серијала „Шта ја имам од тога“

Предусретљивошћу РТС и новинара Бојана Бркића, уредника серијала „Шта ја имам од тога“, Агенција за борбу против корупције је добила једну од 20 епизода овог серијала РТС, која је посвећена начину борбе против корупције у Италији. Овај серијал, финансиран из средстава ЕУ у оквиру програма „Јачање медијске слободе у Србији“, […]