22/01/2016

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА У ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА

Према одредби члана 31. Закона о финансирању политичких активности политички субјекти су дужни да именују лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контакт са Агенцијом (овлашћено лице), као и да обавесте Агенцију о именовању или промени тог лица. Подаци о одговорном лицу у политичком субјекту могу се […]
20/01/2016

Потписивање Меморандума о сарадњи, 20. 01. 2016.

20/01/2016

Меморандум о сарадњи са колегама из Македоније

Данас је у Београду потписан Меморандум о сарадњи између Државне комисије за спречавање корупције Републике Македоније и Агенције за борбу против корупције. Меморандум су потписали председник Комисије, Горан Миленков и директорка Агенције, Татјана Бабић. Циљ потписивања Меморандума о сарадњи је размена искустава, информација и техничке помоћи, као и подршка унапређењу рада […]
20/01/2016

Трећа година примене Смерница

Полазећи од тога да је цивилно друштво један од стратешких партнера државе у борби против корупције и јачању друштвеног интегритета и следећи пример Кодекса добре праксе као референтног документа Савета Европе заснованог на принципима отворености, поверења, одговорности и независности, Агенција за борбу против корупције је 16. јануара 2013. године донела […]
19/01/2016

Мишљење о Предлогу закона о полицији – отклонити ризике корупције

Агенција за борбу против корупције упутила је 18. јануара 2016. године Влади и Народној скупштини мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о полицији. Предлог закона садржи извесне новине које могу бити од значаја за превенцију корупције. Прецизније, Предлогом закона предвиђено је увођење теста интегритета, анализе ризика од […]
18/01/2016

Мишљење о Предлогу закона о оглашавању

Агенција за борбу против корупције упутила је Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Народној скупштини и Влади мишљење о Предлогу закона о оглашавању. Агенција за борбу против корупције сматра да je законским одредбама поред осталог неопходно предвидети обавезу државних органа да оглашавање у медијима врше без уговарања услуга посредничких агенција; прописати […]
15/01/2016

Случај Татјане Ђаконов

Агенција за борбу против корупције подсећа да је улога узбуњивача од непроцењивог значаја за откривање корупције. Како би грађани били охрабрени да јавно проговоре о корупцији неопходно је да након тога уследи адекватна реакција институција. За ефикасну заштиту узбуњивача, ефикасно откривање и кривично гоњење дела корупције неопходна је координација између […]
14/01/2016

Изјашњење политичке странке Савез војвођанских Мађара поводом расподеле субвенција владе Мађарске

Агенција за борбу против корупције упутила је 24. децембра 2015. захтев за изјашњење политичкој странци Савез војвођанских Мађара у вези са информацијом пласираном у медијима да ће ова странка, заједно са владом Мађарске као донатором, расподељивати субвенције за развој предузетништва у Војводини. Савез војвођанских Мађара је, 12. јануара 2016, у […]
14/01/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ функционерима у вези са пријавом промена у имовини и приходима

Агенција за борбу против корупције обавештава функционере који су са стањем на дан 31. децембра 2015. године имали промене у имовини и приходима у вредности више од 4.000 евра, дужни да до 31. јануара 2016. године поднесу Извештај о битним променама. На основу званичних података Републичког завода за статистику, годишња […]