14/10/2016

Ciklus obuka u gradovima i opštinama u Republici Srbiji

Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu sa svojim godišnjim planom rada, u proteklom periodu realizovala ciklus obuka za zaposlene u državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i javnim preduzećima. Obuke su održane u više gradova i opština u Republici Srbiji u maju, […]
11/10/2016

Početak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”

Evropska unija danas je započela dvogodišnji Tvining projekat, vredan dva miliona evra, koji će omogućiti saradnju i razmenu iskustava, dobre prakse i stručnog znanja između Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije, s jedne strane i Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije, kao i drugih nadležnih institucija Republike […]
05/10/2016

Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Ministarstvo pravde poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti svoje stavove putem elektronske pošte na adrese:  vlado.bojicic@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26 sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu […]
20/09/2016

Godišnji izveštaj o radu za 2015. predstavljen pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić predstavila je danas pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu te agencije u 2015. istakavši da je za efikasniji rad te agencije neophodno donošenje novog zakona i uvođenje obaveze prijavljivanja imovine roditelja i dece funkcionera.
15/09/2016

Građani Agenciju vide kao prvi stub borbe protiv korupcije

“Građani prepoznaju napore koje ulažemo i Agencija, uprkos svim ograničenjima, uspeva da poveća efikasnost u radu. Sa druge strane, očekivanja javnosti su veliki izazov jer se neretko očekuje da Agencija sprovodi istrage, hapsi i kažnjava za dela korupcije, što nije njen posao. Time se u našem sistemu bave drugi državni […]
07/09/2016

Izveštaj o primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti slovenačkog eksperta Jurija Toplaka

“U Srbiji je zabeležen značajan napredak u finansiranju političkih aktivnosti tokom poslednjih nekoliko godina. Propisi su uglavnom usklađeni sa međunarodnim obavezama i omogućavaju slobodno izražavanje političkog mišljenja kroz priloge i trošenje. Transparentnost i efikasnost, međutim, uvek mogu da budu unapređeni” – navodi se između ostalog u izveštaju slovenačkog eksperta Jurija […]
31/08/2016

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga broj 404-02-150/16-03 za 2016. godinu

Usluge održavanja i unapređenja aplikativnog softvera Poziv za podnošenje ponuda – JN Usluge održavanja i unapređenja softvera Konkursna dokumentacija    Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24/08/2016

Portal za obuke radi: prve potvrde o učešću do kraja septembra

Na prvu dostupnu obuku na daljinu „Etika i integritet u javnom sektoru”, koja se nalazi na Portalu za obuke Agencije za borbu protiv korupcije, do sada se prijavilo oko 40 zaposlenih u javnom sektoru. Svi učesnici koji su uspešno završili obuku do kraja septembra mogu da očekuju da će na […]
24/08/2016

Obuka predavača iz oblasti etike i integriteta – 27-29. jul 2016.