01/08/2016

Obučena nova grupa predavača za oblast etika i integritet u javnom sektoru

Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa USIAD/JRGA projektom i Stalnom konferencijom gradova i opština, obučila je 10 novih predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru. Učesnici su bili predstavnici lokalnih samouprava iz: Vranja, Leskovca, Valjeva, Zrenjanina, Pančeva, Sombora, Smedereva i Kraljeva, kao i predstavnik Srbija Voza […]
19/07/2016

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije Datum oglašavanja: 19.07.2016. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 27.07.2016. godine Tekst Internog konkursa Obrazac 1 – Izjava
12/07/2016

Obaveštenje o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije i poziv odgovornim subjektima

Vlada Republike Srbije je 30. juna 2016. godine usvojila revidirani Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine („Službeni glasnik RS“, br. 61/16 od 07.07.2016. godine). Revidirani Akcioni plan više ne sadrži mere i aktivnosti koje se u […]
12/07/2016

Obaveštenje o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije i poziv odgovornim subjektima

Vlada Republike Srbije je 30. juna 2016. godine usvojila revidirani Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine („Službeni glasnik RS“, br. 61/16 od 07.07.2016. godine). Revidirani Akcioni plan više ne sadrži mere i aktivnosti koje se u […]
06/07/2016

Šef misije Danske ambasade u poseti Agenciji

Danas je Agenciju za borbu protiv korupcije posetio šef misije Ambasade Kraljevine Danske u Beogradu, Morten Skovgard Hansen. Cilj njegove posete bio je upoznavanje sa nadležnostima Agencije. Gospodina Hansena primili su direktorka Agencije, Tatjana Babić i član Odbora Agencije, Zoran Stojiljković.
01/07/2016

Pravila u finansiranju političkih aktivnosti i kontrola njihovog sprovođenja su čuvari integriteta politike i demokratije

U Beogradu je danas u Medija centru, u okviru druge ekspertske misije posredstvom TAIEX instrumenta, organizovano predstavljanje rezultata kvalitativne i kvantitativne analize efekata primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i preporuka za unapređenje. Misiju sprovodi slovenački ekspert Jurij Toplak, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru, koji […]
23/06/2016

Agencija objavljuje svoju statističku analizu u vezi sa prijavljivanjem imovine funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije je izradila statističku analizu sopstvenog postupanja i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o Agenciji koje se odnose na obavezu funkcionera da podnose izveštaje o imovini i prihodima. Analiza obuhvata period od aprila 2013. godine, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine. Za potrebe […]
22/06/2016

Delegacija crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije

Danas je započela dvodnevna poseta delegacije Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore Agenciji za borbu protiv korupcije. Ova poseta ima za cilj da se crnogorske kolege upoznaju sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije, našim iskustvima u primeni Zakona, praksi u saradnji između Odbora i direktora, kao i o posebnim […]
20/06/2016

Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere

U nastupajućem periodu, nakon održanih izbora, podsećamo na zakonske obaveze u vezi sa prijavom imovine i prihoda funkcionera. Izveštaj o imovini i prihodima se, shodno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, podnosi Agenciji u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana izbora, imenovanja ili postavljenja funkcionera na […]