26/10/2021

Razmena iskustva sa Španijom

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je onlajn sastanak sa Kancelarijom za borbu protiv prevara španske Autonomne zajednice Katalonije sa ciljem razmene informacija, iskustava i dobre prakse u oblasti sprečavanja korupcije. U uvodnom delu, direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i direktor Kancelarije za borbu protiv prevara Migel Anhel Himeno […]
25/10/2021

Izmenjeni Priručnik o sukobu interesa i nespojivosti funkcija

Agencija za sprečavanje korupcije je, u saradnji sa USAID Projektom za odgovornu vlast (USAID/GAI), izradila izmenjeno izdanje Priručnika za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija, koje je prilagođeno nedavno usvojenom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, kao i autentičnom tumačenju čl. 2, st. 1, […]
20/10/2021

Obuka za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0066/21-11 od 30.09.2021. godine odredio je održavanje Pete obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 28. do 29. oktobra 2021. godine. Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd. Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu […]
19/10/2021

Obaveštenje političkim subjektima

Izbori za odbornike Skupštine opštine Mionica i Negotin održani su 17. oktobra 2021. godine. Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za sprečavanje korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana […]
19/10/2021

Predstavnici Agencije na godišnjem zasedanju OEBS

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i pomoćnica direktora za spoljne poslove i strateški razvoj Ivana Cvetković učestvovali su na Implementacionom sastanku ekonomsko-ekološke dimenzije Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS), u okviru ovogodišnjeg predsedavanja Švedske. Sastanak je bio posvećen unapređenju dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti, kao preduslova […]
18/10/2021

Pokrajinski funkcioneri pratili obuku u organizaciji Agencije

“Sprečavanje sukoba interesa, provera imovine i prihoda javnih funkcionera, registri i lobiranje u Republici Srbiji“, naziv je obuke za funkcionere AP Vojvodine, koja je održana u petak 15. oktobra. Vojvođanski funkcioneri upoznali su se sa obavezama u oblasti sprečavanja sukoba interesa (nespojivost i kumulacija javnih funkcija, obavljanje drugog posla ili […]
15/10/2021

“Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji” – iskustva Agencije

Na konferenciji “Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji”, koju je organizovala nevladina organizacija “Transparentnost Srbija”, učestvovali su predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije: pomoćnica direktora Verka Atanasković i načelnik Odeljenja za pravne poslove i zastupanje Goran Roganović. Tom prilikom panelisti su pohvalili procenu rizika od korupcije u propisima i […]
08/10/2021

Saopštenje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije (Službeni glasnik br. 94/21) stupio je na snagu 5.10.2021. godine. Kod prijavljivanja imovine i prihoda Agenciji za sprečavanje korupcije, javni funkcioneri su dužni da prijave i gotov novac, digitalnu imovinu, dragocenosti i drugu pokretnu imovinu čija vrednost prelazi 5000 evra (u […]
08/10/2021

Saopštenje

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak o usvajanju Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i Procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje na sednici održanoj 30.9.2021. godine. Republika Srbija […]