21/09/2017

Danica Marinković izabrana za zamenika predsednika Odbora Agencije

Na 9. sednici Odbora Agencije za borbu protiv korupcije koja je održana 20. septembra 2017. godine, za zamenika predsednika Odbora izabrana je Danica Marinković (ovde možete pogledati biografiju). Nova direktorka Agencije, Majda Kršikapa, upoznala je članove Odbora sa svojim viđenjem budućih aktivnosti Agencije, koje će blagovremeno biti predstavljeno i javnosti.
20/09/2017

Zaposleni u Agenciji dobili bezbednosne sertifikate

  Agencija za borbu protiv korupcije preduzela je sve neophodne radnje u skladu sa odredbama Zakona o tajnosti podataka da određeni broj zaposlenih dobije sertifikate da pristupe podacima svih stepena tajnosti. Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu javnih podataka posle rigorozne bezbednosne provere odobrila je 12 bezbednosnih sertifikata zaposlenima […]
06/09/2017

Izabran direktor Agencije za borbu protiv korupcije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije na sednici održanoj 6. septembra 2017. godine, jednoglasno je izabrao Majdu Kršikapa, sekretara Visokog saveta sudstva, za direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Biografiju Majde Kršikapa (koju je poslala na javni konkurs za izbor direktora Agencije), možete pročitati ovde.
23/08/2017

Saopštenje sa sednice Odbora Agencije

Danas je održana sednica sa novoizabranim članovima Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Odbor je nastavio rad na konkursu za izbor direktora Agencije tako što je formirao tročlanu Konkursnu komisiju koja će u narednom periodu obaviti razgovor sa svim kandidatima koji su ispunili osnovne uslove konkursa (njih 18, od prijavljenog […]
22/08/2017

Agencija za borbu protiv korupcije na međunarodnom sastanku o primeni Konvencije UN protiv korupcije

Obrazovanje mladih u školama i univerzitetima o borbi protiv korupcije i integritetu u institucijama iz domena krivičnog prava, osnovne su teme osmog sastanka Međuvladine radne grupe za prevenciju korupcije u organizaciji UN, Kancelarije za pitanja droge i kriminala (UNODC). Na sastanku, koji se održava u Beču, razmatra se sprovođenje Konvencije […]
21/08/2017

Prva sednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije u novom sastavu

Sednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa četiri nova člana koje je Skupština Srbije izabrala 20. jula, biće održana 23. avgusta. Odbor Agencije sada ima šest članova od mogućih devet, pa je omogućeno donošenje punovažnih odluka, jer je za odlučivanje potrebna većina od pet članova. Pored predsednika Odbora Agencije […]
21/08/2017

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Predlog zakona sadrži značajne novine, koje bi trebalo da doprinesu efikasnijem sprovođenju stečajnog postupka i poboljšanju namirenja poverilaca. Međutim, Predlogom zakona nisu obuhvaćene sve izmene pomenute u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije i Revidiranom akcionom planu za njeno sprovođenje. Na primer, predloženim izmenama i dopunama nije obuhvaćeno preciziranje većih […]
11/08/2017

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Nacrtom zakona nisu, ili nisu u potpunosti, obuhvaćene sve potrebne izmene, na koje je ukazano u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Revidiranom akcionim planom za njeno sprovođenje. Na primer, Nacrtom zakona nije na adekvatan način uređena kontrola upravljanja […]
27/07/2017

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o dualnom obrazovanju

Nacrtom zakona se bez odgovarajućeg obrazloženja prepušta značajna uloga u oblasti dualnog obrazovanja Privrednoj komori Srbije, koja predstavlja interesnu i poslovno-stručnu organizaciju privrednih subjekata. Iako se čini da bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja trebalo da ima vodeću ulogu u ovoj oblasti, Privrednoj komori je povereno da, bez odgovarajućih […]