28/05/2012

Либерално демократска партија

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. ЈС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Мишљење овлашћеног ревизора II Завршни рачун (АПР)
28/05/2012

Годишњи извештај 2010. ЈС

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
28/05/2012

Јединствена Србија

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. ЗЕЛЕНИ

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
28/05/2012

Годишњи извештај 2010. ЗЕЛЕНИ

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
28/05/2012

Зелени Србије

    Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. ЗАЈЕДНО

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
28/05/2012

Годишњи извештај 2010. ЗАЈЕДНО

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година