29/05/2012

Ромска демократска странка

Годишњи извештај 2011.
17/11/2010

Регистар функционера и имовине

Регистар функционера Каталог примљених поклона функционера 2010. године Евиденција правних лица и поступака јавних набавки
29/05/2012

Годишњи извештај 2011. РС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
12/10/2010

Оперативни састанци широм Србије

Представници Агенције за борбу против корупције ће данас у сали Скупштине града Краљево на два оперативна састанка са почетком у 11 и 14 сати разговарати са представницима локалне самоуправе и цивилног друштва како би се ближе упознали са надлежностима Агенције.
29/05/2012

Реформистичка странка

Годишњи извештај 2011.
10/09/2010

Саопштење поводом Упутства за припрему буџета за 2011. годину

Агенција за борбу против корупције добила је данас, 10. септембра, са значајним закашњењем у односу на остале кориснике буџета Републике Србије, Упутство за припрему буџета за 2011. годину, јер је коверат који садржи Упутство адресиран на непостојећи орган тј. Републички одбор за решавање о сукобу интереса.
29/05/2012

Годишњи извештај 2011. РАВАНИЦА

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
09/09/2010

Предлог за оцену уставности

Агенција за борбу против корупције поднела је Уставном суду Предлог за оцену уставности члана 29. Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције.
29/05/2012

Група грађана „Раваница“

Годишњи извештај 2011.