04/01/2010

Prijava samo na obrascu sa sajta Agencije

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je danas da je samo obrazac sa sajta Agencije www.korupcija.gov.rs važeći za prijavu imovine i prihoda funkcionera.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. DHSS

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
29/05/2012

Demohrišćanska partija Srbije

Godišnji izveštaj 2011.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. BKZ

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
29/05/2012

Bošnjačka kulturna zajednica

Godišnji izveštaj 2011.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. BDZ

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
29/05/2012

Bošnjačka demokratska zajednica

Godišnji izveštaj 2011.
28/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. SZS

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
28/05/2012

Godišnji izveštaj 2010. SZS

Završni račun 2010. godina Izveštaj o imovini 2010. godina Izveštaj o prilozima 2010. godina