29/05/2012

Reformistička stranka

Godišnji izveštaj 2011.
10/09/2010

Saopštenje povodom Uputstva za pripremu budžeta za 2011. godinu

Agencija za borbu protiv korupcije dobila je danas, 10. septembra, sa značajnim zakašnjenjem u odnosu na ostale korisnike budžeta Republike Srbije, Uputstvo za pripremu budžeta za 2011. godinu, jer je koverat koji sadrži Uputstvo adresiran na nepostojeći organ tj. Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. RAVANICA

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
09/09/2010

Predlog za ocenu ustavnosti

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustavnosti člana 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
29/05/2012

Grupa građana „Ravanica“

Godišnji izveštaj 2011.
24/06/2010

Saopštenje za javnost

Povodom izveštavanja medija i spekulisanja o tome ko je uzročnik eventualnih grešaka u imovinskim kartama funkcionera, Agencija za borbu protiv korupcije još jednom ističe da su sve softverske i tehničke greške otklonjene u roku od 48 sati od dana objavljivanja izveštaja, a svi izveštaji funkcionera verno su preneti na sajt […]
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. PMN

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
10/06/2010

Izveštaji funkcionera od danas na sajtu Agencije

Imovinske karte više od sedam stotina funkcionera objavljene na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije www.korupcija.gov.rs
29/05/2012

Pokret mađarske nade

    Godišnji izveštaj 2011.