18/01/2011

Саопштење Агенције, 18. јануар

Агенција за борбу против корупције упутила је Прекршајном суду у Београду захтев за покретање прекршајног поступка против Божидара Ђелића због тога што у року од 30 дана од дана избора, постављења односно именовања није пренео управљачка права у предузећу „House of Europe Invest B.V.“ (које је са 100% удела у […]
29/05/2012

Социјалдемократски савез

Годишњи извештај 2011.
31/12/2010

саопштење 31. децембар

Заменик директора Агенције за борбу против корупције поднео је оставку из личних и професионалних разлога. Почев од 31. децембра прешао је на нову дужност у оквиру Државне ревизорске институције. Према Закону о Агенцији, заменика директора бира директор Агенције између три предложена кандидата са листе коју утврди Одбор Агенциије.
29/05/2012

Годишњи извештај 2011. СББ

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
29/12/2010

саопштење 29. децембар

Агенција за борбу против корупције обавештава да је радна група за израду Закона о финансирању политичких странака усагласила радну верзију са препорукама међународних институција ГРЕКО, ОДИХР (институција при ОЕБС за контроли избора) и Европске комисије и проследила је Влади Републике Србије. Радна група очекује да Влада Србије усвоји поднету радну […]
29/05/2012

Савез бачких Буњеваца

Годишњи извештај 2011.
28/12/2010

саопштење 28. децембар

Агенција за борбу против корупције предала је данас, пре рока, Канцеларији за европске интеграције одговоре на Упитник Европске комисије упућен Републици Србији ради припреме Мишљења о захтеву Србије за приступање Европској унији. Део Упитника, на који је Агенција за борбу против корупције у складу са својим надлежностима одговорила, обухвата двадесет […]
29/05/2012

Годишњи извештај 2011. РуДС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
17/12/2010

Резултати конкурса за стажирање

Први круг конкурса за стажирање је завршен. Од 97 у року пристиглих пријава, 16 кандидата је ушло у ужи избор и били су позвани на разговор, од којих је 7 изабрано за стажирање у периоду од 15.12.2010. до 15.04.2011. Списак изабраних 7 кандидата је следећи: