20/06/2012

Годишњи извештај 2011. Пулс

  Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
06/07/2011

Сектор за контролу завршио обуку из области контроле финансијских извештаја

У организацији ОЕБС-а je у периоду од маја до краја јуна одржанo дванаест целодневних предавања за запослене у Сектору контроле, Агенције за борбу против корупције. Главни предавач била је Мирослава Миленовић, стални судски вештак за форензично рачуноводство као и бројни гостујући предавачи – експерти из ове и сродних области. Прво […]
20/06/2012

Пулс Србије

  Годишњи извешта 2011.
24/06/2011

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ: Министру културе Предрагу Марковићу наложено да престане са обављањем другог посла

Агенција за борбу против корупције донела је решење по коме Предраг Марковић, министар за културу, информисање и информационо друштво, не може истовремено да буде и уредник у издавачкој кући „Стубови културе – Време књиге“ д.о.о.Захтев Марковића за давање сагласности за обављање другог посла Агенција је одбила јер је закључила да […]
20/06/2012

Годишњи извештај 2011. НСС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
17/06/2011

Округли столови “Институционални интегритет” широм Србије

Једанаест округлих столова „Институционални интегритет“ одржани су током маја и јуна у: Бору, Параћину, Врњачкој Бањи, Ужицу, Инђији, Лесковцу, Прокупљу, Шапцу, Бачкој Тополи, Новом Београду и Ковачици. Овога пута, округли столови били су организовани за запослене у јединицма локалне самоуправе и јавним службама (установама културе – библиотеке, музеји, архиви, заводи […]
20/06/2012

Народна сељачка странка

  Годишњи извештај 2011.
17/06/2011

Саопштење Агенције, Годишњи извештај

Административни одбор Народне скупштине разматраће Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције у уторак 21. јуна. Агенција поднела је 25. марта 2011. године Извештај о раду, анекс 1 Извештај о испуњености Националне стратегије и Акционог плана, анекс 2 Извештај о решавању сукоба интереса и анекс 3 Извршење буџета […]
20/06/2012

Годишњи извештај 2011. ДПРС

  Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)