20/06/2012

Kladovo – Izbori za odbornika

  Demokratska stranka DS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
13/03/2012
anaslovna

U susret izborima 2012.

Početkom marta, Agencija za borbu protiv korupcije, organizovala je dva dvodnevna seminara pod nazivom „U susret izborima 2012“, namenjen novinarima i urednicima elektronskih i štampanih medija Srbije, sa ciljem da se upoznaju sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata. Na seminarima, u Vršcu i Zlatiboru, predstavljena je uloga i aktivnosti Agencije […]
20/06/2012

Kanjiža – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Kolaicija: Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV – Zajedno za Vojvodinu Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
24/02/2012

Izrada plana integriteta

Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća su u obavezi da izrade svoj plan integriteta do kraja decembra 2012. godine. Plan integriteta donosi se na osnovu nacrta plana integriteta koji se nalaze na internet adresi integritet.www.acas.rs ili na sajtu Agencije www.acas.rs […]
20/06/2012

Jagodina – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije DSS Jedinstvena Srbija JS Koalicija: G17 Plus – Narodna partija NP Koalicija: Jedinstvena Srbija JS – Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS Koalicija: Srpska napredna stranka SNS – Pokret snaga Srbije BK Srpska radikalna stranka SRS
08/02/2012

Istekao rok za podnošenje promena u imovinskom stanju funkcionera

Promene u svom imovinskom stanju do 31. januara prijavio je 1.591 funkcioner. U toku je upoređivanje izveštaja koji su stigli poštom sa onim koji su poslati u elektronskom obliku nakon čega će ovi izveštaji biti objavljeni na veb sajtu Agencije. Budući da je Agencija za borbu protiv korupcije od ove […]
20/06/2012

Ivanjica – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Koalicija: Srpska napredna stranka SNS – Nova Srbija NS – Pokret snaga Srbije BK – Pokret socijalista
03/02/2012

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (Sl. glasnik RS, br.97/2008 i 53/2010), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (Sl. glasnik RS, br. 101/2011) donosi O D L U K U o sprovođenju konkursa za […]
20/06/2012

Zrenjanin – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS – Jedinstvena Srbija JS Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV Srpska radikalna stranka SRS