08/02/2012

Istekao rok za podnošenje promena u imovinskom stanju funkcionera

Promene u svom imovinskom stanju do 31. januara prijavio je 1.591 funkcioner. U toku je upoređivanje izveštaja koji su stigli poštom sa onim koji su poslati u elektronskom obliku nakon čega će ovi izveštaji biti objavljeni na veb sajtu Agencije. Budući da je Agencija za borbu protiv korupcije od ove […]
20/06/2012

Ivanjica – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Koalicija: Srpska napredna stranka SNS – Nova Srbija NS – Pokret snaga Srbije BK – Pokret socijalista
03/02/2012

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (Sl. glasnik RS, br.97/2008 i 53/2010), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (Sl. glasnik RS, br. 101/2011) donosi O D L U K U o sprovođenju konkursa za […]
20/06/2012

Zrenjanin – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS – Jedinstvena Srbija JS Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV Srpska radikalna stranka SRS  
26/01/2012

Saopštenje

Agencija za borbu protiv korupcije u vezi sa stupanjem javnih funkcionera na svaku drugu javnu funkciju postupa po proceduri utvrđenoj odredbama člana 28. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, što podrazumeva obavezu javnih funkcionera da Agenciji podnose zahtev za davanje saglasnosti po kojima će biti odlučivano. Istovremeno, Agencija će, […]
20/06/2012

Žitorađa – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
25/01/2012

Krivična prijava protiv gradonačelnika Novog Sada i članova Gradskog veća

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Tužilaštvu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Novog Sada, Igora Pavličića i članova Gradskog veća. Prijava je podneta zbog osnovane sumnje da su od dana stupanja na dužnost službenih, i odgovornih lica Grada Novog Sada zloupotrebili svoj položaj i ovlašćenja i time […]
20/06/2012

Žitište – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije DSS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS – Jedinstvena Srbija JS Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
16/01/2012

Seminari za funkcionere, januar 2012.

Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja sa seminarima namenjenim funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i u organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave […]