20/06/2012

Šid – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS – Jedinstvena Srbija JS Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV Koalicija: Srpska napredna stranka SNS – Pokret snaga Srbije BK – Nova Srbija NS Srpska radikalna stranka SRS
04/07/2012

Agencija analizira procedure odobravanja udžbenika za upotrebu u školama

Agencija za borbu protiv korupcije analizira proceduru u okviru koje Ministarstvo prosvete odobrava udžbenike za upotrebu u školama i način izbora udžbenika koji škole koriste u realizaciji nastavnog programa. Analizirajući važeće odredbe Zakona o udžbenicima i dodatnim nastavnim sredstvima i prateće propise, Agencija smatra da postupak odobravanja udžbenika, način formiranja […]
20/06/2012

Šabac – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije DSS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Socijaldemokratska partija Srbije SDPS Srpska radikalna stranka SRS  
28/06/2012

Saopštenje

Na zahtev Agencije za borbu protiv korupcije ministar odbrane Dragan Šutanovac je Agenciji lično dostavio dokumentaciju u vezi sa investiranjem u izgradnju stana. Agencija će u okviru svojih nadležnosti nastaviti dalje provere dostavljene dokumentacije.
20/06/2012

Ćuprija – Izbori za odbornike

Grupa građana: Ravanica Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije DSS Koalicija: Srpska napredna stranka SNS – Demokratska partija makedonaca Srpska radikalna stranka SRS  
20/06/2012

Trstenik – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Srpska radikalna stranka SRS Srpski pokret obnove SPO
18/06/2012

Presek dostavljenih izveštaja o utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji

Zaključno sa 15. junom Agenciji je dostavljeno 195 izveštaja o utrošenim sredstvima u izbornoj kampanji u pisanoj formi od 863 podnetih elektronski.Podsećamo, rokovi za podnošenje izveštaja za parlamentarne izbore su 11. jun (elektronska forma), 19. jun (pisana forma – da bude predat pisarnici ili tog dana na poštu)Za predsedničke izbore […]
20/06/2012

Trgovište – Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Socijalistička partija Srbije SPS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
08/06/2012

Viši prekršajni sud ukinuo oslobađajuću presudu za Dragana Todorovića

Po žalbi Agencije za borbu protiv korupcije Viši prekršajni sud u Beogradu ukinuo je presudu po kojoj je Dragan Todorović je oslobođen krivice vezano za prenos upravljačkih prava. Kako je prvostepena presuda od 14. 11. 2011. nepotpuna i nerazumljiva, Prekršajni sud u Beogradu ponoviće postupak. Potrebno je da sud nedvosmisleno […]