25/12/2012

Odgovor Republičke direkcije o državnim stanovima i njihovim korisnicima

Agencija za borbu protiv korupcije tražila je 5. decembra 2012. godine od Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije informacije o tome koliko država ima stanova, ko ih i po kom osnovu koristi kao i kopije ugovora o zakupu za izabrana i postavljena lica. Direkcija je 19. decembra poslala odgovor u […]
22/06/2012

Obrenovac – Izbori za odbornike

Koalicija: Dragan Đilas izbor za bolji Obrenovac – Demokratska stranka DS – Socijaldemokratska partija Srbije SDPS – Zeleni Srbije Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
24/12/2012

Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija

Raspisan je Javni konkurs za odabir organizacija civilnog društva za učešće u programu „Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija“. Konkurs je otvoren od 25. decembra 2012. do 21. januara 2013. godine. Konkurs je javan i objavljuje se na internet […]
22/06/2012

Novi Pazar – Izbori za odbornike

  Bošnjačka demokratska zajednica BDZ Bošnjačka narodna stranka BNS Koalicija: Sandžačka narodna partija SNP – Ujedinjeni regioni Srbije URS Sandžačka demokratska partija SDP Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
24/12/2012

Predstavljen Izveštaj o analizi postupka odobravanja udžbenika i izbora udžbenika u školama

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je Izveštaj o analizi postupka odobravanja udžbenika i izbora udžbenika u školama u kome su navedeni rizici koji mogu stvoriti uslove za korupciju, kao i preporuke za njihovo otklanjanje. Izveštaj je dostavljen Vladi Srbije, republičkom parlamentu i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao […]
22/06/2012

Niška Banja – Izbori za odbornike

  Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
17/12/2012
Fotografija-planovi

Odsek za planove integriteta održao 23 seminara u 16 gradova Srbije

Odsek za planove integriteta održao je tokom septembra, oktobra, novembra i decembra 2012. godine seriju seminara za predstavnike institucija javnog sektora iz gradova i opština sa teritorija 24 upravna okruga u Srbiji. Na seminare su pozivane institucije koje po evidenciji Odseka za planove integriteta nisu do sada prisustvovale seminarima na […]
22/06/2012

Mladenovac (Beograd) – Izbori za odbornike

  Koalicija: Izbor za bolji život Dragan Đilas – Demokratska stranka DS – Socijaldemokratska stranka Srbije SDSS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
14/12/2012

Okrugli sto “Transparentnost vlasništva nad medijima”

Agencija za borbu protiv korupcije danas je u saradnji sa nemačkom Fondacijom Konrad Adenauer, predstavništvo u Beogradu (KAS), organizovala okrugli sto „Transparentnost vlasništva nad medijima“, (ne)mogućnost kontrole – kako rešiti problem. U diskusiji su učestvovali predstavnici