23/04/2013

Drugi koordinacioni sastanak državnih organa u borbi protiv korupcije

U Agenciji za borbu protiv korupcije održan je drugi koodinacioni sastanak državnih organa koji imaju važnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju korupcije. Na sastanku je razgovarano o saradnji Agencije sa državnim organima u vezi sa međunarodnim aktivnostima u oblasti borbe protiv korupcije i o Modelu Zakona o uzbunjivanju i zaštiti […]
26/06/2012

Niš – Izbori za odbornike

Dveri Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije DSS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS – Jedinstvena Srbija JS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS  
16/04/2013

Političke stranke i humanitarne aktivnosti

Povodom zahteva medija upućenih Agenciji za borbu protiv korupcije a u vezi sa humanitarnim aktivnostima političkih subjekata i njihovih predstavnika, Agencija podseća da funkcioneri ili članovi političkih stranaka mogu da daju humanitarni prilog iz sopstvenih sredstava i za svoj račun, čak i kad to čine organizovano (u okviru stranke, poslaničkog […]
26/06/2012

Medijana (Niš) – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
09/04/2013
Fotokampanja

Nacionalna antikorupcijska kampanja

Agencija za borbu protiv korupcije uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji započela je nacionalnu antikorupcijsku kampanju za podizanje svesti javnosti u okviru projekta „Podrška radu Agencije za borbu protiv korupcije“ – EU IPA 2008.Glavni ciljevi kampanje za podizanje svesti javnosti su: razumevanje javnosti na temu korupcije i razumevanje […]
26/06/2012

Beočin – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV Romska demokratska stranka RDS Srpska radikalna stranka SRS
03/04/2013

Agencija podržava izradu modela Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača

Povodom modela Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača koji je danas predstavljen javnosti, Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije izjavljuje:Agencija podržava izradu modela Zakona o uzbunjivanju i zaštiti uzbunjivača i podseća da je neophodno da nadležni državni organi podrže ovaj proces, kako bi rešenje koje je osmislila radna […]
28/03/2013
malaDSCN4471

Narodnoj skupštini predat treći Godišnji izveštaj o radu Agencije

Predsednik Odbora, Zoran Stojiljković i direktor Agencije, Tatjana Babić, predali su Godišnji izveštaj o radu Agencije za 2012. godinu predsedniku Narodne skupštine, Nebojši Stefanoviću.Reč je o trećem godišnjem izveštaju u kome su pobrojani rezultati rada, ključni rezultati i planovi za 2013. godinu kao i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za […]
15/07/2010

Sektor za operativne poslove

  U okviru Sektora za operativne poslove organizovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za registre i Odeljenje za kontrolu imovine funkcionera. Opšti (okvirni) zadatak sektora je da, na osnovu određenih evidencija i drugih podataka, relevantnih u borbi protiv korupcije, izvrši njihovu obradu i analizu i da te podatke i […]