20/09/2013

Мишљења о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању и радне верзије Закона о посредовању у решавања спорова

Агенција за борбу против корупције израдила је Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању које је, у оквиру расправе, достављено Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Такође, урађено је и Мишљење о процени ризика корупције у одредбама радне верзије Закона […]
12/10/2012

Годишњи извештај 2011. ДСБ

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
20/09/2013

Поводом најаве месечног оцењивања рада директора јавних предузећа

Агенција за борбу против корупције поздравља најаву усвајања прецизних планова рада јавних предузећа, који ће бити праћени на месечном нивоу и на основу којих ће резултати рада њихових директора бити оцењивани, а директори, у случају лоших резултата, бити позивани на одговорност и санкционисани. Поред тога што пружају веће гаранције успешности […]
12/10/2012

Демократски савез Бугара ДСБ

Годишњи извештај 2011.
19/09/2013

Анализа препорука Агенције и усвојеног Акционог плана

Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције који је Влада Републике Србије усвојила 25. августа доноси знатна побољшања у односу на документ из 2006. године. Међутим, Акциони план који ће се примењивати до 2018. године био би још бољи да је Министарство правде и државне управе узело […]
12/10/2012

Годишњи извештај 2011. ДУА

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
11/09/2013
zasajt_potpisivanje

Потписан Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Управе за спречавање прања новца и Агенције за борбу против корупције

Агенција за борбу против корупције и Управа за спречавање прања новца закључили су Споразум о пословно-техничкој сарадњи којим се обавезују да благовремено и координирано планирају и прате заједничке обавезе које се тичу доступности, начина размене података као и одређивања лица која имају приступ подацима. Овим Споразумом олакшава се и убрзава […]
12/10/2012

Демократска унија Албанаца ДУА

Годишњи извештај 2011.
10/09/2013

Четврти координациони састанак државних органа у борби против корупције

У Агенцији за борбу против корупције одржан је четврти коодинациони састанак државних органа који имају важну улогу у спречавању и сузбијању корупције. На састанку је представљен извештај Министарства здравља који садржи анализу проблема допунског рада, листа чекања, јавних набавки, запошљавања и стручног усавршавања лекара. Такође, било је речи и о […]